[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

sem viděl, ano jeden rytieř silný na jeho pravici s nahým mečem stojí a takto ke mně řka: Neučiníš li toho, cožť tento svatý otec káže, se všemi svými zahyneš.

Jedněch také časóv svatý otec Lev papež uslyšav, ano dva slovutná člověky Euthicus a Nestorius na mnohých miestech v písmě blúdíta, napsal jeden list, chtě poslati Papianovi, biskupovi z Constantinopolim, proti těmato dvěma. Kterýžto list dřieve než poslal, na hrobu svatého Petra apoštola položiv i dal se na puost a na modlitby a řka: Ty si, svatý Petře, jemužto jest svatá cierkev nad jiné nade všecky poručena, chybil li sem na čem, co sem psal na tomto listě, ty rač polepšiti i popraviti. Potom po čtyřidceti dnech zjevil se svatý Petr svatému otci Lvovi a řka: Četl sem tvój list i opravil sem jeho. Tehda svatý otec Lev papež ten list, šed, ohlédal i nalezl, ano což bylo potřebie popraviti, toť svatý Petr svú rukú napsal. Toť ten svatý otec Lev papež, jenžto ducha svatého naučením mnoho svatého písma svým vykládaním osvietil a tak v čistotě svatý život veda, bohu se dostal. Amen.

Svatého Petra apoštola

Divně mistr nebeský, utěšitel duch svatý, světu pamět ostavil svatých otcóv, o počátku i o skonání, aby dobří lidé čtúce, od nich svatý příklad berúce, bohu chválu vzdali. Najprvé to slušie znamenati i duostojně pamatovati, kterak sú první apoštolé vieru křesťanskú svatého ducha pomocí po světu rozplodili a naposledy svú krev pro Jezukrista prolili. Mezi nimižto byl starosta svatý Petr. Kterak jest to byl snažný a co skrz něho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).