Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[8r]číslo strany rukopisujeho a u virch jeho zlob jeho sstúpí. Ps7,18 Zpoviedati sě budu hospodinu[94]hospodinu] hoſ rkp., připsáno podlé pravedlnosti mé[95]mé] eius lat., srov. jeho BiblDrážď i vzpěji jménu hospodinovu najvyššiemu.

Ps8,1[96]verš nepřeložen Ps8,2 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé po všiej zemi! Nebo vzvýšena jest velikost tvá nad nebesa. Ps8,3 Z úst dětiných a seskových svirchoval si chválu pro nepřátely[97]nepřátely] původně neprzate rkp., jinou rukou připsáno li tvé, aby zkazil nepřietele a mstitele. Ps8,4 Nebo uzři nebesa tvá, dielo[98]dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď pirstóv tvých, mesiec a hvězdy, jež si ty založil. Ps8,5 Co [8v]číslo strany rukopisujest člověk, že pomníš na ni[99]na ni] srov. Vintr 1989, naň Vintr 1986, nebo syn člověčí, že navščievíš jeho? Ps8,6 Pomenšil si jeho málem méně ot andělóv, chvalú[100]chvalú] chválú Vintr 1986 a čstí koronoval si jeho Ps8,7 i postavil si jeho nad dielo[101]dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď rukú tvú. Ps8,8 Všecko podvirhl pod nohy jeho, ovcě i voly všecko, nad to i skot polský, Ps8,9 ptáky nebeské a ryby mořské, již přěchodie stezky mořské. Ps8,10 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé ve všiej zemi! Chvála otci i synu i svatému duchu…[102]Chvála … duchu] navíc oproti lat.

[9r]číslo strany rukopisu

Ps9,1[103]verš nepřeložen Ps9,2 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine, ve všem sirdci mém, vzmluvi všěcky divy tvé. Ps9,3 Uzdravi sě[104]Uzdravi sě] Laetabor lat., srov. Zraduji sě BiblDrážď i vzveseli sě v tobě i[105]i] navíc oproti lat. vzpievaju jménu tvému[106]tvému] původně twem rkp., jinou rukou připsáno u přěvysocě[107]přěvysocě] Altissime lat. (tj. vok. sg. m.). Ps9,4 V obrácení nepřietele mého za sě znemocnějí a zhynú ot obličějě tvého. Ps9,5 Nebo jsi učinil súd mój i věc mú, seděl si[108]seděl si] před tím škrtnuto zkazil si, původní lat. ekvivalent vyradován a přepsán jinou rukou nasedisti na stolici, jenž súdíš pravdu. Ps9,6 Vzlál jsi vlastem i zhynul nemilostivý, jmě jich si zahladil na věky i věky věkóm. Ps9,7 Nepřietelé[109]Nepřietelé] srov. Vintr 1989, Nepřietele Vintr 1986 zhynuli mečem[110]Nepřietelé zhynuli mečem] Inimici defecerunt frameae lat. do koncě a města jich jsi zkazil.

X
94hospodinu] hoſ rkp., připsáno
95mé] eius lat., srov. jeho BiblDrážď
96verš nepřeložen
97nepřátely] původně neprzate rkp., jinou rukou připsáno li
98dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď
99na ni] srov. Vintr 1989, naň Vintr 1986
100chvalú] chválú Vintr 1986
101dielo] opera lat., srov. diela BiblDrážď
102Chvála … duchu] navíc oproti lat.
103verš nepřeložen
104Uzdravi sě] Laetabor lat., srov. Zraduji sě BiblDrážď
105i] navíc oproti lat.
106tvému] původně twem rkp., jinou rukou připsáno u
107přěvysocě] Altissime lat. (tj. vok. sg. m.)
108seděl si] před tím škrtnuto zkazil si, původní lat. ekvivalent vyradován a přepsán jinou rukou nasedisti
109Nepřietelé] srov. Vintr 1989, Nepřietele Vintr 1986
110Nepřietelé zhynuli mečem] Inimici defecerunt frameae lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).