Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[9v]číslo strany rukopisuZhynula pamět jich s zvukem, Ps9,8 a hospodin na viky[111]viky] věky Vintr 1986 ostane[112]ostane] o oſtane rkp., permanet lat.. Upravil v súdě stolec svój Ps9,9 a on usúdí svět zemský u pravednosti, bude súditi ľud u pravdě. Ps9,10 [I]text doplněný editorem[113]I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986 učiňen jest hospodin útočišče chudému, pomocník u potřěbě i[114]i] navíc oproti lat. v smutcě. Ps9,11 I úfajte[115]I úfajte] Y ffayte rkp., Úfajte Vintr 1986 v tě všicni[116]všicni] navíc oproti lat., + omnes var., již sú znali jmě tvé, hospodine[117]hospodine] navíc oproti lat., nemá Vintr 1986, nebo neostal jsi hledajúcích tebe, hospodine. Ps9,12 Zpievajte hospodinu, jenž bydlí v Sionu, zvěstujte mezi vlastmi učenie jeho, Ps9,13 nebo hledajě[118]hledajě] nehledagie rkp. krive [10r]číslo strany rukopisujich, vzpomanul sě jest, nezapomanul jest volánie chudých. Ps9,14 Smiluj sě nade mnú, hospodine, viz pokoru mú ot nepřátel mých, Ps9,15 jenž výšíš mě ot vrát smirtedlných, abych zvěstoval všěcky chvály tvé v [119]v] u Vintr 1986 vratech dcery Sion. Ps9,16 Vzveseli sě v spasiteli tvém. Ustrnuly[120]Ustrnuly] vſtruli rkp. jsú vlasti u pohynutí[121]u pohynutí] připsáno jinou rukou, ješto jsú učinily, v osidle v témž, ješto jsú skryly, pochopena jest noha jich. Ps9,17 Poznán bude hospodin, an súdy činí, v skutciech rukú jeho popaden jest hřiešník. [10v]číslo strany rukopisuPs9,18 Obraťte sě hřiešníci u peklo, všěcky vlasti, jež zapomínají boha. Ps9,19 Nebo nebude zapomanutie napokon chudého, utirpenie chudých nezhyne napokon. Ps9,20 Vstaň, hospodine, ať sě nepotvirdí člověk, ať sě súdie vlasti přěd tobú. Ps9,21 Ustavi, hospodine, práva nosičě nad nimi, ať vědie vlasti, že ľudie jsú. Ps9,22 A proč, hospodine, zašel si daleko, potřěbuješ[122]potřěbuješ] despicis lat., srov. potupuješ BiblDrážď, Vintr 1986 u potřěbenství, v smutcě? Ps9,23 Když pýchá nemilostivý, zažžen bude[123]zažžen bude] incenditur lat. chudý, jati budú[124]jati budú] comprehenduntur lat., capiantur var. všickni[125]všickni] wſczkny rkp., navíc oproti lat., + omnes var. [11r]číslo strany rukopisuv radách, jimiž myslé. Ps9,24 Nebo chválen bude[126]chválen bude] laudatur lat., laudabitur var. hřiešník v radách[127]v radách] in desideriis lat., na okraji jinou rukou připsáno vel v žádostech dušě své a nepravého blahajú. Ps9,25 Rozřevnil hospodina hřiešník, podlé množstvie hněvu svého[128]svého] ſwe rkp., nebude[129]nebude] nebu rkp. hledati. Ps9,26 Nenie bóh přěd ním, zpirzňeny súť cěsty jeho ve všě časy. Otnošují práva jeho[130]jeho] tua lat. s obličějě jeho, všěm nepřátelóm svým bude panovati. Ps9,27 Nebo řekl v sirdci svém: „Nehnu sě ot pokolenie u pokolenie, bez zlého.“ Ps9,28 Jehož kletvy usta pilna sú a hořkosti a lsti, pod jazy[11v]číslo strany rukopisukem

X
111viky] věky Vintr 1986
112ostane] o oſtane rkp., permanet lat.
113I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986
114i] navíc oproti lat.
115I úfajte] Y ffayte rkp., Úfajte Vintr 1986
116všicni] navíc oproti lat., + omnes var.
117hospodine] navíc oproti lat., nemá Vintr 1986
118hledajě] nehledagie rkp.
119v] u Vintr 1986
120Ustrnuly] vſtruli rkp.
121u pohynutí] připsáno jinou rukou
122potřěbuješ] despicis lat., srov. potupuješ BiblDrážď, Vintr 1986
123zažžen bude] incenditur lat.
124jati budú] comprehenduntur lat., capiantur var.
125všickni] wſczkny rkp., navíc oproti lat., + omnes var.
126chválen bude] laudatur lat., laudabitur var.
127v radách] in desideriis lat., na okraji jinou rukou připsáno vel v žádostech
128svého] ſwe rkp.
129nebude] nebu rkp.
130jeho] tua lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).