Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

jeho a u virch jeho zlob jeho sstúpí. Ps7,18 Zpoviedati sě budu hospodinu podlé pravedlnosti mé i vzpěji jménu hospodinovu najvyššiemu.

Ps8,1 Ps8,2 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé po všiej zemi! Nebo vzvýšena jest velikost tvá nad nebesa. Ps8,3 Z úst dětiných a seskových svirchoval si chválu pro nepřátely tvé, aby zkazil nepřietele a mstitele. Ps8,4 Nebo uzři nebesa tvá, dielo pirstóv tvých, mesiec a hvězdy, jež si ty založil. Ps8,5 Co jest člověk, že pomníš na ni, nebo syn člověčí, že navščievíš jeho? Ps8,6 Pomenšil si jeho málem méně ot andělóv, chvalú a čstí koronoval si jeho Ps8,7 i postavil si jeho nad dielo rukú tvú. Ps8,8 Všecko podvirhl pod nohy jeho, ovcě i voly všecko, nad to i skot polský, Ps8,9 ptáky nebeské a ryby mořské, již přěchodie stezky mořské. Ps8,10 Hospodine, hospodine náš, kako divné jest jmě tvé ve všiej zemi! Chvála otci i synu i svatému duchu…

Ps9,1 Ps9,2 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine, ve všem sirdci mém, vzmluvi všěcky divy tvé. Ps9,3 Uzdravi sě i vzveseli sě v tobě i vzpievaju jménu tvému přěvysocě. Ps9,4 V obrácení nepřietele mého za sě znemocnějí a zhynú ot obličějě tvého. Ps9,5 Nebo jsi učinil súd mój i věc mú, seděl si na stolici, jenž súdíš pravdu. Ps9,6 Vzlál jsi vlastem i zhynul nemilostivý, jmě jich si zahladil na věky i věky věkóm. Ps9,7 Nepřietelé zhynuli mečem do koncě a města jich jsi zkazil.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).