Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[13r]číslo strany rukopisupravé sirdcě, Ps10,4 nebo ještos svirchoval, súť zkazili, pravý ale co učinil? Ps10,5 Hospodin v chrámě svatém svém, hospodin na nebi stolec jeho. Oči jeho na chudého zříta, zřiedlnici jeho tiežeta synóv člověčích. Ps10,6 Hospodin tieže pravého a nemilostivého, ale ktož miluje nepravedlnost, nenávidí dušě své. Ps10,7 Dščil[147]Dščil] Pluet lat., Pluit var. na hřiešníky[148]hřiešníky] hrzſſnyky rkp. osidla, oheň a síru [a]text doplněný editorem[149]a] et lat. duch vilněný, čiest čiešě jeho[150]jeho] eorum lat.. Ps10,8 Nebo pravý hospodin a pravdu[151]pravdu] iustitias lat., iustitiam var. jest miloval, rovnost [13v]číslo strany rukopisuviděl obličěj jeho.

Ps11,1[152]verš nepřeložen Ps11,2 Spasena mě učiň, hospodine, nebo sešlo světcu, nebo umenšeny súť pravdy ot synóv člověčích. Ps11,3 Ješuti mluvili[153]mluvili] mluwy rkp. súť každý ku bližniemu svému[154]svému] ſwe rkp., rty lstivé, v sirdci a sirdcem mluvili sú. Ps11,4 Zatrať, hospodine[155]Zatrať, hospodine] Disperdat Dominus lat., rozličné rty lstivé a jazyk zle mluviece[156]zle mluviece] magniloquam lat., maliloquam var.. Ps11,5 Již sú řekli[157]řekli] rezkly rkp.: „Jazyk náš rozvelíčiemy[158]rozvelíčiemy] rozwelyczie rkp., vzvelíčie<my> Vintr 1986, rty našě[159]našě] nášě Vintr 1986 ot nás jsú. Kto náš hospodin [14r]číslo strany rukopisujest?“ Ps11,6 „Pro hubenstvie nedostatečných a stonánie chudých juž vstanu,“ praví hospodin. „Položi v spaseňú tvém[160]tvém] navíc oproti lat., věrně skuci v ňem.“ Ps11,7 Mluvenie[161]Mluvenie] luvenie rkp., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsáno m hospodinovo, mluvenie čisté, střiebro ohňem pokušené[162]pokušené] pokúšené Vintr 1986, přěpúščáno z země[163]z země] terrae lat., a terra var., čiščeno sedmkrát. Ps11,8 Ty, hospodine, chováš[164]chováš] servabis lat., srov. schováš BiblDrážď nás i ostřieháš nás ot pokolenie[165]pokolenie] původně pokoleny rkp., jinou rukoupřipsáno e toho na věky. Ps11,9 Okolo nemilostiví chodie, podlé výsosti tvé rozmnožil si syny člověčie. Chvála otci i synu i svatému[166]svatému] ſwa rkp., sva<tému Duchu> Vintr 1986[167]Chvála … svatému] navíc oproti lat.

[14v]číslo strany rukopisu

Ps12,1 Dokud[168]Dokud] v lat. předchází In finem. Psalmus David, hospodine, zapomínáš mne do skončenie[169]skončenie] ſko(n)czeny… rkp., dokud otvraciješ obličěj svój ote mne? Ps12,2 Jako dlúho položi radu[170]radu] consilia lat., consilium var. v duši méj, bolest v sirdci mém přěs den? Ps12,3 Dokudž výší sě[171]výší sě] exaltabitur lat. nepřietel[172]nepřietel] původně neprziete rkp., jinou rukou připsáno l mój nad mě? Ps12,4 Vezři i uslyš mě, hospodine bože mój. Prosvěti[173]Prosvěti] srov. Vintr 1989, Prosvieti Vintr 1986 oči moji, abych nikdy neusnul v smirti, Ps12,5 aby nikdy neřekl nepřietel mój: „Přěmohl sem proti ňemu.“ Jenž mútie mě, vzveselé sě, ač zamúcen budu, Ps12,6 ale jáz

X
147Dščil] Pluet lat., Pluit var.
148hřiešníky] hrzſſnyky rkp.
149a] et lat.
150jeho] eorum lat.
151pravdu] iustitias lat., iustitiam var.
152verš nepřeložen
153mluvili] mluwy rkp.
154svému] ſwe rkp.
155Zatrať, hospodine] Disperdat Dominus lat.
156zle mluviece] magniloquam lat., maliloquam var.
157řekli] rezkly rkp.
158rozvelíčiemy] rozwelyczie rkp., vzvelíčie<my> Vintr 1986
159našě] nášě Vintr 1986
160tvém] navíc oproti lat.
161Mluvenie] luvenie rkp., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsáno m
162pokušené] pokúšené Vintr 1986
163z země] terrae lat., a terra var.
164chováš] servabis lat., srov. schováš BiblDrážď
165pokolenie] původně pokoleny rkp., jinou rukoupřipsáno e
166svatému] ſwa rkp., sva<tému Duchu> Vintr 1986
167Chvála … svatému] navíc oproti lat.
168Dokud] v lat. předchází In finem. Psalmus David
169skončenie] ſko(n)czeny… rkp.
170radu] consilia lat., consilium var.
171výší sě] exaltabitur lat.
172nepřietel] původně neprziete rkp., jinou rukou připsáno l
173Prosvěti] srov. Vintr 1989, Prosvieti Vintr 1986
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).