Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[3v]číslo strany rukopisubez viny, zuby jsi hřiešníkovy zetřěl. Ps3,9 Hospodinovo jest spasenie a nad ľudem tvým žehnánie[24]žehnánie] zehnananye rkp. tvé.

Ps4,1[25]verš nepřeložen Ps4,2 Když povolách, uslyšal mě bóh pravedlnosti mé, v smutcě rozprostřěl si mě. Smiluj sě[26]sě] nadepsáno jinou rukou nade mnú i uslyš modlitvu mú. Ps4,3 Synové ľudščí, dokud[27]dokud] na okraji jinou rukou připsáno ste těžkého[28]těžkého] jinou rukou připsána nečitelná polská glosa sirdcě? I co milujete jěšuti a hledáte lžě? Ps4,4 A vězte, žeti[29]žeti] původně zety rkp., y radováno, na okraji jinou rukou připsáno ezte jest[30]jest] nadepsáno jinou rukou udivil[31]udivil] jinou rukou připsáno polsky wydumał (?) hospodin svatého svého, hospodin uslyšal[32]uslyšal] exaudiet lat., exaudivit var. mě, když vzvolaji k ňemu. Ps4,5 Hněváte sě a neroďte hřěšiti, což řiekáte v sirdcích svých, a[33]a] navíc oproti lat., + et var. na [4r]číslo strany rukopisuložích svých žělejte. Ps4,6 Ofěrujte ofěru pravedlnosti a úfáte[34]úfáte] úfa<j>te Vintr 1986 v hospodina. Mnozí řiekajú: „Kto pokázal nám dobré?“ Ps4,7 Znamenána jest na nás světlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v sirdci mém. Ps4,8 Ot plodu žitného[35]žitného] na okraji jinou rukou připsáno vel obilného, vinného a olejového svého[36]svého] připsáno na okraji jinou rukou rozmnoženi sú. Ps4,9[37]V] U Vintr 1986 pokoji u mém[38]u mém] in idipsum lat., srov. sobě v samém BiblDrážď budu spáti i otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, u vláščí[39]u vláščí] vláščí Vintr 1986 naději postavil si mě.

Ps5,1[40]verš nepřeložen Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, rozoměj volánie mé. Ps5,3 Přichyl sě k hlasu modlitvy mé, králi mój a bože mój! [4v]číslo strany rukopisuPs5,4 Nebo k tobě zmodli sě, hospodine, ráno uslyš[41]uslyš] exaudies lat. hlas mój. Ps5,5 Ráno přistúpi k tobě i[42]i] nadepsáno jinou rukou (?), nemá Vintr 1986 uzři, nebo[43]nebo] původně nebo ne rkp., ne přepsáno jinou rukou na ty,neboti Vintr 1986 bóh nechce křivdě ty jsi. Ps5,6 Ni bude přěbývati podlé tebe zlobivý, ani ostanú nespravedliví přěd očima tvýma. Ps5,7 Nenávidil si všěch, ješto dělají nepravdu, zatratíš všěcky, již[44]již] guz rkp., juž Vintr 1986 mluvie lež. Mužě zkirvavého a lstivého vzmirzkuje hospodin. Ps5,8 Ale jáz ve množství milosirdie tvého vendu v dóm tvój i[45]i] navíc oproti lat. vzpadaji k chrámu[46]chrámu] tramu rkp.

X
24žehnánie] zehnananye rkp.
25verš nepřeložen
26sě] nadepsáno jinou rukou
27dokud] na okraji jinou rukou připsáno ste
28těžkého] jinou rukou připsána nečitelná polská glosa
29žeti] původně zety rkp., y radováno, na okraji jinou rukou připsáno ezte
30jest] nadepsáno jinou rukou
31udivil] jinou rukou připsáno polsky wydumał (?)
32uslyšal] exaudiet lat., exaudivit var.
33a] navíc oproti lat., + et var.
34úfáte] úfa<j>te Vintr 1986
35žitného] na okraji jinou rukou připsáno vel obilného
36svého] připsáno na okraji jinou rukou
37V] U Vintr 1986
38u mém] in idipsum lat., srov. sobě v samém BiblDrážď
39u vláščí] vláščí Vintr 1986
40verš nepřeložen
41uslyš] exaudies lat.
42i] nadepsáno jinou rukou (?), nemá Vintr 1986
43nebo] původně nebo ne rkp., ne přepsáno jinou rukou na ty,neboti Vintr 1986
44již] guz rkp., juž Vintr 1986
45i] navíc oproti lat.
46chrámu] tramu rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).