Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[15r]číslo strany rukopisuu milosirdí tvém budu mieti naději[174]budu mieti naději] speravi lat., sperabo var.. Vzveselí sě sirdce mé v spasiteľu tvém, vzpievaju hospodinu, jenž dobré dal mi, i vzpievaju jménu hospodinovu[175]hospodinovu] hospodyn… rkp. vysokému[176]vysokému] altissimi lat..

Ps13,1 Řekl[177]Řekl] Dzekl rkp., špatně doplněná majuskule,v lat. předchází In finem. Psalmus David nesmyslný na sirdci svém: „Nenie boha.“ Naprizňeni súť i mirzci učiňeni súť v učení svém[178]v učení svém] in studiis suis lat., nenie, kto by učinil dobré, nenie až na jednoho. Ps13,2 Hospodin s nebes sezřěl na syny ľudské, aby viděl, ač jest rozomný nebo hledajúcí boha. Ps13,3 Všickni stúpili[179]stúpili] <s>stúpili Vintr 1986, spolu neužitečni učiňeni súť. [15v]číslo strany rukopisuA[180]A] navíc oproti lat. nenie, kto by učinil dobré, nenie až do jednoho. Rov otvořený jest hirtan jich, jazyky svými lestně činiechu[181]činiechu] původně czynychu rkp., jinou rukou nadepsáno e. Jěd aspidový pode rty jich, jichž usta kletvy[182]kletvy] původně letwy rkp., jinou rukou připsáno k a hořkosti pilna jsúť, birzky nohy jich k prolití kirve. Zetřěnie a nesbožie[183]nesbožie] na okraji jinou rukou připsáno vel neščestie na cěstách jich a cěsty pokorné[184]pokorné] pokojné Vintr 1986 nepoznali, nenie strachu božieho přěd očima jich. Ps13,4 Však nepoznajú všickni, již dělajú nepravedlnost, již žerú [16r]číslo strany rukopisuosadu[185]osadu] původně oſſad rkp., jinou rukoupřipsáno u mú jako kirmi chlebnú. Ps13,5 Boha[186]Boha] Dominum lat., Deum var. jsú nenazvali, tam třiesli sě strachem, kdež nebylo strachu. Ps13,6 Nebo bóh[187]bóh] Dominus lat., Deus var. u pokoleňú pravém jest, radu chudého uhanili ste, nebo hospodin nadějě jeho jest. Ps13,7 Kto dá z Sion spasitele Izrahelovi? Když otvrátí hospodin vězenie osady své, vzveselí sě Jákob[188]Jákob] Jakob Vintr 1986 a uraduje sě Izrahel.

Ps14,1 Hospodine[189]Hospodine] v lat. předchází Psalmus David, ktož vzbydlí v stanu tvém nebo kto otpočine na hořě svatéj tvéj? Ps14,2 Jenž vzchodí bez poskvir[16v]číslo strany rukopisuny a činí právo, Ps14,3 jenž mluví pravdu na sirdci svém, jenž neskutil lsti na jazyku svém, ni učini[190]učini] učiní Vintr 1986 bližniemu svému zlé a rúhoty nepřijal proti bližnímu svému[191]bližnímu svému] proximos suos lat., proximum suum var.. Ps14,4 V ničse přiveden jest přěd ním zlobivý, ale již bojie sě[192]ale již bojie sě] bogie ſie ale gyz rkp., bojě sě ale již Vintr 1986 hospodina, slaví. Jenž přisáhá[193]přisáhá] přisahá Vintr 1986 bližnímu svému i nepřělstije, Ps14,5 jenž dobytka svého nedal na lichvu a daróv na[194]na] ne rkp., připsáno jinou rukou nevinných[195]nevinných] innocentem lat., innocentes var. nebral, jenž činí to, nezamútí sě na viky.

X
174budu mieti naději] speravi lat., sperabo var.
175hospodinovu] hospodyn… rkp.
176vysokému] altissimi lat.
177Řekl] Dzekl rkp., špatně doplněná majuskule,v lat. předchází In finem. Psalmus David
178v učení svém] in studiis suis lat.
179stúpili] <s>stúpili Vintr 1986
180A] navíc oproti lat.
181činiechu] původně czynychu rkp., jinou rukou nadepsáno e
182kletvy] původně letwy rkp., jinou rukou připsáno k
183nesbožie] na okraji jinou rukou připsáno vel neščestie
184pokorné] pokojné Vintr 1986
185osadu] původně oſſad rkp., jinou rukoupřipsáno u
186Boha] Dominum lat., Deum var.
187bóh] Dominus lat., Deus var.
188Jákob] Jakob Vintr 1986
189Hospodine] v lat. předchází Psalmus David
190učini] učiní Vintr 1986
191bližnímu svému] proximos suos lat., proximum suum var.
192ale již bojie sě] bogie ſie ale gyz rkp., bojě sě ale již Vintr 1986
193přisáhá] přisahá Vintr 1986
194na] ne rkp., připsáno jinou rukou
195nevinných] innocentem lat., innocentes var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).