[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

nelíbí se rozumu, co se líbí tělu. A tak ačť nenie v podávených vóle k tomu rozumetedlná, aby se v tom kochaly a sémě totiž s čmýrú pustily na počátku toho skutka. Ale jest při tom vóle těla přirozená, jenž činí vóli k konci toho skutku, a pustí čmýru, a tak počne. A když se jie počne zároděta a dietě se v břiše krmí tiemto obyčejem. Jako pravie Avicenna, když se děloha zavře, tehdy najprvé narodí se jedna žíla u dělohy až do ceckóv. Protož když zárodek jest u břiše, tehdy ceckové ztvrdnú a ihned krev čmýrná běží k ceckóm. A tu se zvaří, až bude bielá. A to slóve mléko ženské. Pak to mléko běží skrze tu žílu od ceckóv až do dělohy, a tiem se zárodek krmí, když se pak dietě urodí, tehdy tu žílu báby od pupka uřeží a nití pupek zavieží, aby nic z pupka jemu nevyteklo skrze tu žílu odřezanú. Potom pak dietě usty se krmí, když jemu máti dá ssáti po porodu.

O čmýře

Ačť sem dřéve v těchto knížkách psal nětco o čmýře v prvé kapitule, však nynie pro dalejší rozum chci také nětco o ní psáti. Protož slušie znamenati, že čmýrné ženy moč krvavý bývá. A tehdy mievá voči vodnie, zakrvavilé, tvář promění a krmě jie mrzie, a tehdy každý té ženy se varuj, nebo múdré ženy umějí se toho času od mužóv varovati, doniž jim čmýra teče. Znamenaj, protož staré ženy čmýrné, když vhlédnú na dietě v kolébce, tiem vhledením umoří dietě. Die Avicena, že množstvie čmýry rozběhne se po životě i pokazí očí ženě, až budú krvavé, že se od nich povětřé kazí. Protož v které zrcadlo čmýrná žena vhlédne, ihned se na něm červený oblak počne a učiní. Takéž dietě svýma zraky prorazí, a to lidnové totiž laikové řiekají: Jednak mi tato bába uřkla dietě. A protož ty staré ženy, ješto jim čmýra neteče, uřknú dietě.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).