[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

ješto toho neviděly, řkúce, kde by se nynie jablka vzala, mniece, by jé to nezdravo bylo jako zimniciem. Potom, když dietě chtěla mieti, za tři dni nemohla poroditi. Když má máti k ní přijide, tehdy se jie pustí krev z nosa za dva dni, a ta jest krev čmýra byla, i porodila dietě umrlé. Pro to omdlenie, že jablek nemohla mieti. Takým ženám dobře se slušie střéci, málo skákati, lehké krmě jésti a ve všem žádost naplniti. Aby žena dosti mléka měla: Vař surový kopr u víně, dajž jí píti, neb daj jí máslo s vínem píti. Která panna omočí rúšku v bolehlavové vodě a položí na cecky, viec jí stanú tvrdé a nebudú ruosti. Též činí, když tú vodú pomyje ceckóv.

Znamenie početie

Slušie také psáti znamenie o ženském znamení. Prvnie znamenie jest, když žena s mužem ležéc zimú se třese až ji v ledví bolí. Ta ihned počne. Druhé, když žena malitko pustí semene anebo nic. Třetie, když se sémě mužské zarovno s ženským sběhne. Ale mužie, kteříž mají dlúhé nádobie neb velmi krátké, zkazie početie. Čtvrté, když usta dělohy se stvrdie a stvořie, že muž své nádobie jedva vynieti móž. Páté, když lípě budeta sušie a mužské nádobie vynde suché, že děloha vše sémě vysse. Šesté, když ženu bude lektati v rukú a v nohách. A to se stává, že horkost z dělohy výdúc a jde k srdci, protož žena bude se zimú třésti, když počne, a bude zievati a lektati ve všech údech. Sedmé, když žena ne tak žádá smilstva jako dřéve. Osmé, když rozličných krmí žádá, jakožto jablek, uhlé, višeň, šípkóv a jiných věcí takových. Deváté, když muž leží s ženú, ledva vynímá nádobie z vatně, a žena málo pustí čmýry. Desáté, když žena tvář promění. Také, když se žena medoviny napie a bude ji

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).