[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

a daj ženě píti, když jí čmýra přestává, a lež s ní, a počne bez pochybenie, neb z těch věcí čmýra se zpósobila a horka k početí učiní. Znamenaj, že má žena večer ten prach jésti neb píti. A tak se jí ten prach v noci ve čmýru vobrátí, a ráno lehni s mužem. A to lékarstvie jedno k ženám slušie. Ale k mužóm učiň takto: Vezmi vajéčka a játry malého prasete, rozetři to na prach spolu a daj mužovi aneb ženě píti večer s vínem. A ráno muž nebo žena lehni s druhým učiniti skutek smilný, neb se z těch věcí sémě zpósobilé ku početí učiní. A jest spomocno též mužóm, jako ženám.

Varuj se žena, aby nejedla slézu ani požívala s húserovým sádlem, neb to praví mistr Olnupias, že tiem zároděta umierá, brž i dietě. Ale sléz s dřevěným olejem spomáhá děloze, když to položí mezi chvost a mezi vateň, i chvostu pomáhá. Varuj se, aby voščené sviečky neuhasil před ženú břichatú. Neb praví Avicena, že jí to velmi škodí.

O škodě při početí

O škodě početie znamenaj, že žena nemóž někdy počéti pro velikú studenost své dělohy, někdy pro velikú mokrost, když sémě vyplyne, někdy pro velikú suchotu sémě, někdy pro velikú tučnost tlusté ženy, neb se sádlo obvalí okolo dělohy a nedá tam semeni mužskému vníti. Jako vídámy na ovci, že posvět jest okolo ledvinek, protož tlusté ženy, přijmúc sémě mužské, pustie je ven s močem. Ktož by její moč ohledal, uzřel by to sémě na dně. Také ty ženy, ač semene nevypúštie, ale že sú tučné, svú horkostí zvařie to sémě. Která žena má jako oteklý vateň, nadutý, snadno počíná, ale řédko dietě až do porodu donosí. Také jsú jedny ženy, že mají dělohy plzké a tenké, že semene nemohú zdržeti. Někdy se zkazí početie pro muže, kterýž má sémě tenké jako vodu, že z dělohy vyběhne, někdy pro studenost a suchost jeho nádobie. Pravie Galienus a Ipokras, že prach učiněný z řetského sena

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).