[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

a vpustila vodu z rúty s bavlnú neb měkkú vlnú a aby pak potom spala. Také řecké seno ztlučené s húserovým sádlem a podložené dělohy posilňuje. Též činí břečtanové listie. Také má věděti, když již počne žena, kterak se má chovati, aby nepotratila dietěte. Vezmi raky řéčné nebo jeden rak a ztluc jej a daj břichaté ženě s vínem to vypiti. Také zajéc břichatý, za horka jej vykuchaj. A to syryšče vyjma, daj ženě břichaté vypiti. Také žena, když s mužem leží, zdvihni nohy zhóru a všechnu mysl k tomu přilož, když se semena mají sjíti, aby semene nevypustila, a jelikož móž při ostatku skutka, přitáhni sémě mocí dělohy, a lež tak vznak, velmi sčiniec stehně v hromadu.

Tuto o moči a o čmýře

Znamenaj, že stud kazí a bázn a krátkost a varovánie od mužóv jest znamenie čistoty. A jsú některé dievky tak chytré, že to objíti umějí. Protož po moči to lépe poznáš, neb moč dievčí jest čistý a světlý, bielý neb žlutý. Pakli bude ryzý a těžký a čistý, tehdy žádost smilstva znamenává. Ale ženy mají moč nečistý, kalný a sémě plavá na dně. Znamenaj, že když pannu prodievčie velikým nádobím, až se jie futeň rozšíří, a některá má veliký futeň, že muž bez úsilé vtekne i vynme. Protož když sú prodievčené, dlúho ji bolí futeň, doniž nepřivykne. A najviec proto je bolí, že se jedna mázdřička ztrhá, kteráž jest mezi vatněm a měchýřem, a čím s ní viece smilnie, tiem jim chutněje. Také proléhanú pannu takto poznáš: Když jé ceckové měknú, pod očima zmodrá, jahódka v líci bledne, a oko se jí nebo oči vrtie. Otázal by někto, když bezděky kterú proléhají, kterak móž počéti, když jejie vóle k tomu nenie, neb kdež vóle nenie, tu i chuti nenie. Odpoviedám k tomu takto, že v člověku jsta dvě vóli, totiž rozumná a přirozená, ješto se častokrát v nás nesvolují, neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).