[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

s krví húserovú jest spomocen proti tvrdosti v děloze, neb listie kopřivné ztluc a podlož a pomocno jest, neb sémě pastrnákové pí. Pakli to sémě píti budeš, nadutie břicha ženského umenšuje a dělohu zavřenú otvoří. Také myrra neb božie dřevce na oheň položené, a nad tiem dýmem žena seď, zavřený vateň otvoří. Také trus holubí přijatý skrze usta, též činí. Pakli má žena vateň velmi prostranný, pro něž často bývá početí přékaza, podkuř ženu kúkolem a kadidlem. Také narú móž ženu podkúřiti častokrát a vstrčiti do vatně, velmi shřévá a vysuší dělohu studenú a mokrú. A pravie, že kočka, když k ní vonie, od toho počíná.

Pomoc ku početí takto

Také jest napřed v druhém rozdielu těchto knížek psáno o pomoci ku početí (LXII). Ale že jsem uplně těch pomocí k rozumu tam nepoložil, protož v této kapitule chci dokonati to, což v oné nenie položeno.

Chceš li, aby žena pacholíkem počala, vezmi zaječí dělohu i s droby, zsušiž to a zetři na prach a daj to ženě s vínem vypiti. A když jí čmýra přestane, tehdy s ní lehni. Takéž činí múdce zaječie zetřeno na prach, když po čmýře dáš jí ten prach vypiti u víně. Také vezmi játry malého vepřka aneb prasete, zsušiž to a zetři na prach, a když chceš s ženú ležeti, naspiš toho do vína a oba se napita, a bude pacholík. Také napí se muž syryšče zaječého samce, a žena syryšče od samice zaječie. Také žena, když chce ležeti s mužem, pomaž sobě pupku mlékem osličím. Také břečtan ztlučený s húserovým sádlem a pupku tiem ženě pomazati, když s ní chceš ležeti. Také slušie velmi pilně pamatovati, kterak by žena od muže sémě přijaté nezmařila, a tak početie zkazila. Protož má žena býti toho pilná, aby vznak ležala ihned, když bude po skutku s mužem učiněným,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).