[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

některé na vetech, totiž plna měsiece, nebo ne všecky ženy tu bolest zajedno mievají, některým ženám méně a některým viece teče ta krev a déle, některým spieše přestane. A to vedlé letory a přirozenie ženského. Opět znamenaj, že všem ženám bývá čmýra červené barvy, a protož také slóve červená nemoc. A teče skrze vateň jako moč krvavý. A když by toho pes okusil, ihned by se vstekl, a tráva by usvadla. A když tú chvílí muž má s ženú činiti, častokrát skrze to pokazie plodu početie. Otázka: Proč mužóm také neteče výkal jako ženám čmýra? Praví Galienus, že každá žena jest mokrá a studená. Ale muž jest horký a suchý, mokré v ženách vždy plove. Ale jest mokré, tučné i horkem zvařené, což muž snie, toho horkem požive a dielem vypotí se. Ale ženy nemohú požiti, neb se řédko shřejí. Protož i přirozenie to jim vymyšluje počištěnie. Řekl by někto, když žena počne, tehdy stane čmýra, kde se pak vezme, kdy žena těžká leží s mužem? K tomu die Ipokras, když žena počne, ihned stane čmýra, aby dietě tiem u břiše krmilo. Ale žena když leží s mužem pro kochánie smilné, všecky žíly u vatni se ztrhnú. Protož čmýru pustí žena jako bezděčně. A také, že ženy jedie mnoho lahodného, a proto mievají krve liché mnoho a žádají s mužmi léhati, doniž jsú těžké, že jim té krve přibývá, jež se velmi rozhorčiec, mužóv velmi žádají, aby tu krev přélišnú vypustily. Také mnohým ženám přihodí se, že v nich ta čmýra staví se, a druhým nikdy nebývá. A to jest přetěžká nemoc. Protož chci léky o tom psáti pořád tuto, která žena jest přéliš čmýrná, vař svalník neb verbenu neb jitrocil v dešťové vodě, procedě dajž jie píti, a přestane, aneb vař měséčkový květ žlutý u víně a daj jie teple vypiti, a přestane čmýra. Pakli ženě nechce čmýra téci, polož kadidlo aneb supové lajno na uhlí a žena ať nad tiem sedí a ten dým, vše okryjíc, pustí. Jitrocilová

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).