[Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. A 112, 122 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

voda vydávená, s vlnú aneb s bavlnú omočená, v dělohu vstrčená, spomáhá přéliš dlúho tekuté čmýry a stavuje čmýru. Též činí sémě jitrocilové s vínem vařené a pité. Též činí rúta pitá. A k tomu hasí žádost smilstva rúta. Praví mistr Isaac: Spaliž dubové žaludy na popel a vespiš u vateň, ihned přestane čmýra.

Zároděta kterak se počíná

Zároděta takto se počíná. Najprvé to sémě bude jako mléko ssedlé za šest dní, tehdy horké přirozenie z výkalu a z dělohy to zvařuje, až bude červeno jako krev, a tak bude devět dní. Pak se z té krve učinie tři kulky, z jedné bude hlava a z druhé srdce a z třetie pupek. A to se stane ve 12 dnech, pak v 18 dnech pósobí se obličej a všecko tělo a ihned se počne hýbati v 45 dnech od svého početie. Ihned se počne krmiti tú čmýrú skrze pupek, až uroste a zpósobí se, tehdy myslí vyníti. Také znamenaj, že děloha jest třevo na 12 palcuov na šíř, ale na dél dlúho, neb by jedva byl člověk tak dlúhý. Potom jest o tom viece psáno a úplnějé.

Lékařstvie k tomu

Chceš li, aby žena počala, daj ženě zaječého syryště s kozím mlékem na čtítrobu píti a lehni s ní. Aneb přivěž kóstku, jenž bývá v jeleniem srdci aneb u vatni jelenice a má túž moc, k ramenu aneb pod paži ženě, a snadno počne. Aneb vezmi múdí skopcové a kost a vateň zaječí, spále to spolu, rozetřiž to a po devět dní pí to skrovně u víně, aneb mléko osličie s čistú vlnú zvěž ženě na pupek a lež s ní. Aneb učiň takto: Doniž žena čmýrú trpí, ačť i bezdětkyně jest, pí muž syryšče zaječie s vínem rozpuštěné a lež s ní. A bude li od samce, tehdy pacholík, pakli od samice, tehdy dcera bude. Ale žena v ty časy varuj se od octa a ode všech horkých, kyselých a slaných krmí, a také nechoď za sedm dní do lázně. Aneb vezmi dělohu aneb droby zaječie, spaliž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).