[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<798081828384858687>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[83]číslo strany rukopisuTřetie ten den svatá cierkev slaví pro ochtáby buožieho narozenie, neb když jiných svatých křesťanská[hd]křesťanská] krzieſtyanſka obec ochtáby ctí, mnoho viece ochtáb našeho spasitele slaviti jmá, jemužto chvála věky věkóm. Amen.

O narození našeho milého Jezukrista[309]in margine mladší rukou: Narození syna boží<ho>, Hankovou rukou různočtení O božiem křstění

A když sě jest Ježíš narodil u Betlémě za časuov krále Heroda, tehda třie králi, Kašpar, Melchior, Baltazar, se vzchoda sluncě do Jeruzaléma přijevše, otázali a řkúce: Kde jest ten, jenžto sě jest narodil, král židovský? Viděli smy hvězdu jeho na vzchod sluncě[310]slova na vzchod sluncě zapsána písařem B in margine jsúce, a protož jedeme[311]původně zapsáno „gdeme“, jinou, současnou (?) rukou nadepsáno „e“ modlit sě jemu. To ot nich uslyšav král Erodez, zamútil sě a s ním všichni lidie v Jeruzalémě.

Tu jest otázanie, proč jsú ti třie králi do Jeruzaléma přijeli[312]z původního zápisu zůstalo „przy-„, část „-gely“ zapsána jinou, soudobou rukou na razuře, ano sě jest tu Ježíš nenarodil, ale jinde? Tu otpoviedá svatý Remigius a řka, jež ti třie králi narozenie Jezukristovo jsú věděli, ale v kterém městě, toho sú nevěděli. A protož sú do Jeruzaléma, jako do najvěčieho města židovského královstva, přijeli[313]z původního zápisu zůstalo „przy-“, část „-gely“ zapsána jinou, soudobou rukou na razuře, za to jmajíce, ež by sě to přěslavné dietě nejmělo naroditi jinde než v tom městě, ješto jest bylo hlava všeho královstva. A také proto, ež by sě tu spieše toho svatého dietěte doptali než jinde, neb tu všěch mudrcuov židovských sbuor bydléše, a také proto, aby židé omluvy neměli. Chtěl tomu buoh, aby od cizích, pohanských lidí o narození tohoto svatého dietěte uslyšiece, toho zjěvnú hanbu jměli, jež sú z dalekých zemí přijedše, svého spasitele hledali, jehožto sú židie, bliz odtad bydléc, potupivše netbali. O tom také píše svatý Crisostomus, jež

X
hdkřesťanská] krzieſtyanſka
309in margine mladší rukou: Narození syna boží<ho>, Hankovou rukou různočtení O božiem křstění
310slova na vzchod sluncě zapsána písařem B in margine
311původně zapsáno „gdeme“, jinou, současnou (?) rukou nadepsáno „e“
312z původního zápisu zůstalo „przy-„, část „-gely“ zapsána jinou, soudobou rukou na razuře
313z původního zápisu zůstalo „przy-“, část „-gely“ zapsána jinou, soudobou rukou na razuře
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).