[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<838485868788899091>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

královi Erodovi nevracovali, a tak jinú cěstú sě vrátili do své vlasti. Aj kakť sú tito svatí králi prospěli, jehožto mnoho časuov žádali, toho sú divné hvězdy ukázaním nalezli a nalezše, jemu sě s pravú věrú pomodlivše, s ním u věčnéj radosti věky věkoma ostali. Jichžto těla mnoho let v tom kostele, ješto i dnes u Medioláně predikátoři bydlé, jsú hřběla a potom ciesařovým otpuščením do Kolína na Rýn jsú přěnesena a tu až do dnešnieho dne ješče hřbie. Amen.

Život svatého Pavla, prvnieho pústenníka

Svatý Pavel, prvý pústenník, jakžto svědčí svatý Jeronymus, jenž o jeho svatém životě píše, když za ciesařě Decie křesťanstvo trýzen ot pohanstva trpiechu, pozdvih sě, na velikú púšči šel a tu v jednéj jeskyni čtyřidcěti let v skále bohu slúžě bydlil. A proto jest vlášče na púšči byl zašel, ež těch časuov byla jsta jata dva mladečky křesťanská, z nížto jeden z rúcha svlečen a náh, vešken strdí zmazán, pod jedniem dřěvem na lúcě posazen, aby jeho tu múchy, ovádi a komáři a ščmelové zčípali. A druhý na krásném loži položen, ano okolo něho ptáci zpievají, potóčkové řevú, a kvietím obvěšán, tak rozkošně ležieše, ale rucě i nohy byly svázány tak, ež sobú hnúti nemohl. Zatiem jedna přišla nekázaná mladicě, jala sě jeho drážditi, jinocha milosti božie plného, jenžto mladec, když svéj duši protivné pokušenie vida, počě trpěti, nemoha sobě jinak pomoci, svými zuby sobě svuoj jazyk uhryzl a téj nestydlivéj mladici v uoči vyplinul a tak nad zlým pokušením mocně svítězil.

Těch

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).