[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<798081828384858687>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Třetie ten den svatá cierkev slaví pro ochtáby buožieho narozenie, neb když jiných svatých křesťanská obec ochtáby ctí, mnoho viece ochtáb našeho spasitele slaviti jmá, jemužto chvála věky věkóm. Amen.

O narození našeho milého Jezukrista

A když sě jest Ježíš narodil u Betlémě za časuov krále Heroda, tehda třie králi, Kašpar, Melchior, Baltazar, se vzchoda sluncě do Jeruzaléma přijevše, otázali a řkúce: Kde jest ten, jenžto sě jest narodil, král židovský? Viděli smy hvězdu jeho na vzchod sluncě jsúce, a protož jedeme modlit sě jemu. To ot nich uslyšav král Erodez, zamútil sě a s ním všichni lidie v Jeruzalémě.

Tu jest otázanie, proč jsú ti třie králi do Jeruzaléma přijeli, ano sě jest tu Ježíš nenarodil, ale jinde? Tu otpoviedá svatý Remigius a řka, jež ti třie králi narozenie Jezukristovo jsú věděli, ale v kterém městě, toho sú nevěděli. A protož sú do Jeruzaléma, jako do najvěčieho města židovského královstva, přijeli, za to jmajíce, ež by sě to přěslavné dietě nejmělo naroditi jinde než v tom městě, ješto jest bylo hlava všeho královstva. A také proto, ež by sě tu spieše toho svatého dietěte doptali než jinde, neb tu všěch mudrcuov židovských sbuor bydléše, a také proto, aby židé omluvy neměli. Chtěl tomu buoh, aby od cizích, pohanských lidí o narození tohoto svatého dietěte uslyšiece, toho zjěvnú hanbu jměli, jež sú z dalekých zemí přijedše, svého spasitele hledali, jehožto sú židie, bliz odtad bydléc, potupivše netbali. O tom také píše svatý Crisostomus, jež

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).