[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<798081828384858687>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Třetie ten den svatá cierkev slaví pro ochtáby buožieho narozenie, neb když jiných svatých křesťanská obec ochtáby ctí, mnoho viece ochtáb našeho spasitele slaviti jmá, jemužto chvála věky věkóm. Amen.

O narození našeho milého Jezukrista

A když sě jest Ježíš narodil u Betlémě za časuov krále Heroda, tehda třie králi, Kašpar, Melchior, Baltazar, se vzchoda sluncě do Jeruzaléma přijevše, otázali a řkúce: Kde jest ten, jenžto sě jest narodil, král židovský? Viděli smy hvězdu jeho na vzchod sluncě jsúce, a protož jedeme modlit sě jemu. To ot nich uslyšav král Erodez, zamútil sě a s ním všichni lidie v Jeruzalémě.

Tu jest otázanie, proč jsú ti třie králi do Jeruzaléma přijeli, ano sě jest tu Ježíš nenarodil, ale jinde? Tu otpoviedá svatý Remigius a řka, jež ti třie králi narozenie Jezukristovo jsú věděli, ale v kterém městě, toho sú nevěděli. A protož sú do Jeruzaléma, jako do najvěčieho města židovského královstva, přijeli, za to jmajíce, ež by sě to přěslavné dietě nejmělo naroditi jinde než v tom městě, ješto jest bylo hlava všeho královstva. A také proto, ež by sě tu spieše toho svatého dietěte doptali než jinde, neb tu všěch mudrcuov židovských sbuor bydléše, a také proto, aby židé omluvy neměli. Chtěl tomu buoh, aby od cizích, pohanských lidí o narození tohoto svatého dietěte uslyšiece, toho zjěvnú hanbu jměli, jež sú z dalekých zemí přijedše, svého spasitele hledali, jehožto sú židie, bliz odtad bydléc, potupivše netbali. O tom také píše svatý Crisostomus, jež

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).