[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<558559560561562563564565566>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svý[562]číslo strany rukopisumi nepřátely svítězíš.

Tehda ten vojenský starosta kázal obojích střieci apoštolóv, aby, kteříž[1730]sic! by u přědřečení křivé nalezl, nemilostivě nad nimi pomstil. A když nazajtřie bylo a to, jakž apoštoly přědřekli, sě stalo, proněžto když Baradach chtěl pohanskú kněží inhed zahubiti, ale světí apoštoli otradili a řkúc: Na to sme posláni, abychom nikomému příčina smrti nebyli, ale všěcky, kteréž muožem, živili. Téj řěči starosta vojenský sě podivi a vlášče, ež apoštoly svých protivníkóv nedadie zahubiti, ani kterých daróv chceta bráti, přěd krále apoštoly uvedl a řka králi: Věz to, ež jsta toto dva buohy, ješto sě pod člověčí tváří tajíta. A to řek, počě přěd králem mnoho dobrého o nich mluviti.

To slyšiec čarodějníci, u veliciej[1731]koncovka podtržena Hankou závisti řekli: To lidie dobří nejsú a lsti proti tomu království hledají. K těm čarodějníkóm vecě: Smiete li s nimi sě hádati? K tomu čarodějníci řechu: Chceš li to uzřieti, ježť přěd námi mluviti neuměti budú, kaž pozvati přěd sě múdrých a rozomných lidí. Budú liť směti přěd námi mluviti, potom nás, ež sme neuměli, poznáš. A když mnozí múdré řěči lidé na to hádanie byli pozváni, přěd těmi čarodějníky nic mluviti neuměli. Tehda čarodějníci královi vecěchu: Aby věděl, jež sme my mocní bohové, přěpúščieme jim mluviti, ale choditi nebudú moci. A opět jim chod navrátíme, ale zrak jim otejmeme. A když to vše, jakž řekli, učinili, tehda starosta vojenský ty jisté mudrcě vida tak

X
1730sic!
1731koncovka podtržena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).