[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<527528529530531532533534535>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[531]číslo strany rukopisuuznamenav, jim postúpil a k svatému otci Řehořovi k Nazanenskému, jenž tehdy v tom městě, ješto Konstantinopolis slóve, biskupem bieše, přišel a od něho sě svatému písmu spořě[1616]podtrženo, Hankova excerpce naučiv, odtad na púšč zašel.

A co jest na téj púšči pro milého Jezukrista, strastný život veda, trpěl, sám sobě řka: Když sem na téj přěhroznéj púšči byl, jež slunečnú horúcí horkostí bieše posvadla, zdáše mi sě, v římskéj rozkoši bydlil, lpieše[1617]podtrženo, Hankova excerpce na mém těle pytel črný, kóžě sě na mém životě zčrnavši múřěnínskú barvú, svraskavši, jedva[and]jedva] giedwa při kostech lpieše[1618]podtrženo, Hankova excerpce, na každý den ve slzách stóně[1619]podtrženo Hankou, in margine různočtení „ſtogye“ vzdychách. A když mě sen utrápi, na zemi své kosti, již ovšem ztruzené, jakž takž položě odpočiniech, o krmi a o pití mlči, jež jakož koli u veliciej[1620]koncovka podtržena Hankou žádosti, nemocný, studené vuody napě, i té já sem na čas neměl. A vařeného pokrmu pojésti, to sem za veliký hřiech nesl. A tak s zvěří[ane]zvěří] ſwierzy a s rozličným národem na púšči tovařišsky bydléch. A když sem sě tak bydle čtyři léta u pokání trudil, odtad vstav, do Betlémě šel. A tu v svatém písmě postě sě a buohu sě modle, divní mnozí sě také k němu učenníci přibravše, svatý život podlé něho vedli. A tu svatý Jeronymus v svatém úmysle u přěkládaní a u vykládaní svatého písma mnoho let pracoval. A v téj práci tak sě ztrudil, jež když na svéj posteli ležieše, vstáti vzhóru nemohl, než ujma provazec, jež nad ním visieše, sobě vzhóru vstáti pomohl.

A když jednú svatý Jeronymus s svú duchovnú bratří

X
andjedva] giedwa
anezvěří] ſwierzy
1616podtrženo, Hankova excerpce
1617podtrženo, Hankova excerpce
1618podtrženo, Hankova excerpce
1619podtrženo Hankou, in margine různočtení „ſtogye“
1620koncovka podtržena Hankou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).