[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<539540541542543544545546547>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bis[543]číslo strany rukopisukupu poslala a tak píšíc: Svatému biskupu, následovníkovi Jezukristovu, Pelagia, veliká hřiešnicě, diáblova následovnicě, miesto služby vzkázanie tvéj milosti vzkazuji na mé těžké hřiechy žalostivé poznávanie. Otče svatý, jest li to tak, jsi li toho milostivého Jezukrista učenník, jenžto, jakž jsem slyšala, pro všě hřiešné z nebes na zemi jest stúpil, rač mě, hřiešnici kající, k milosti přijieti a mne na pravéj cěstě[apa]cěstě] czieſti[1676]oprava naznačena Hankou potvrditi. Jiešto svatý biskup na listě odepsal a takto řka: Proši tebe, aby mé pokory nepokúšala, nebť jsem hřiešný člověk. Ale žádáš li býti spasena, samého mne uzřieti nemoci[apb]nemoci] nemocz[1677]oprava naznačena Hankou budeš, ale pro dobré svědečstvie mezi jinými mě uzříš. Zatiem když Pelagia přěd mnohými jinými k svatému biskupu[1678]dopsáno jinou, soudobou rukou in margine přišla, přěd jeho[apc]jeho] gieho nohami padši, na své hřiechy žalostivě zaplakavši, promluvila k němu a řkúc: Jáť jsem Pelagia, propastná hlubokost šeředných hřiechóv. Jáť jsem osidlo mnohých sirých duší a mnohé jsem oblúzené, sama byvši oblúzena, oblúdila. A již to vizi, kak jsem na tom daleko zablúdila, a již jest méj duši[1679]zapsáno in margine stejnou (?) rukou na to na vše pomysliti hrozno. To svatý biskup uslyšav, jie otázal, kak by jiej jmě bylo. Jemužto ona otpovědě: Pelagia mi jmě dějí. Ale pro mé ješitné[1680]podtrženo, Hankova excerpce okrašovánie lidie mi Perla řiekají. Tehdy biskup jejie[apd]jejie] giegye skrúšenú pokoru uzřěv, jie v svatém pokání potvrdil a inhed ji pokřstil. A v túž hodinu uslyšán hlas, ano diábel volá a řka: Ó, přěveliké násilé, ješto trpi od tohoto zlého kmeti. Zlořečený ten den, v

X
apacěstě] czieſti
apbnemoci] nemocz
apcjeho] gieho
apdjejie] giegye
1676oprava naznačena Hankou
1677oprava naznačena Hankou
1678dopsáno jinou, soudobou rukou in margine
1679zapsáno in margine stejnou (?) rukou
1680podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).