[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<355356357358359360361362363>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

diáb[359]číslo strany rukopisula sobě pána. K ňemužto ten pán vecě: Já jsem, jehožto hledáš. To uslyšav Kristoforus, uradoval sě a inhed sě jemu tu přikázal. A když spuolu po cěstě jědiešta, kříž na cěstě uzřěvše. Tehda diábel užasl sě a podál cěsty vystúpil, nesnadně skrzě býlé[1129]podtrženo, Hankova excerpce a trnie s Kristoforem sě k cěstě vrátil. Tomu sě Kristoforus podiviv, počě tázati, proč by byl s dobré cěsty sě na stranu uvinul[1130]podtrženo, Hankova excerpce a po nesnadniej cěstě jěl. A když mu toho nerodil diábel pověděti, Kristoforus k ňemu vecě: Nepovieš li mi, chci od tebe inhed pryč jíti. Proňežto musi mu diábel pověděti inhed a řka: Byl jeden, jemužto Kristus dějí, jenž byl na kříž vzbit. Jehožto znamenie když vizi, velmi sě boju[1131]koncovka podtržena Hankou a od ňeho sě vzdáliti muši. K ňemužto Kristoforus vecě: Tehda ten Kristus mocnější jest než ty, jehožto sě znamenie tak velmi bojíš. Opět sem na mém úmysle oblúzen[1132]podtrženo, Hankova excerpce, ež neslúži najmocnějšiemu. Aj toť od tebe jdu a toho Krista hledati muši.

Odtad šed, mnoho časóv Krista hledal, až jednú k jednomu pústenníkovi přišel, jenžto jemu mnoho o Jezukristu kázal a jej v svatéj vieřě potvrdil. A potom ten pústenník Kristoforovi pověděl a řka: Ten král Kristus, jemužto slúžiti žádáš, téjť službě chce, aby sě člověk často postil. K tomu Kristoforus vecě: Což mu líbo jiného učini, ale postiti sě nemohu. Pústenník vecě: Ale musíš sě mnoho modliti. K tomu Kristoforus vecě: Ani vědě, co jest to, ani toho učiniti mohu. Pústenník vecě: Vieš li takúto řěku, v niejžto mnoho lidí tone? Kristoforus vecě: Vědě. Pústenník vecě: Jsi člověk postavy veliké, by ty tu lidi přěs vodu přěnosil, velmi by Jezukristovi, jemužto slúžiti žádáš, v diek bylo a naděju sě, ežť by sě tu

X
1129podtrženo, Hankova excerpce
1130podtrženo, Hankova excerpce
1131koncovka podtržena Hankou
1132podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).