[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<356357358359360361362363364>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[360]číslo strany rukopisukehdyž[1133]podtrženo, Hankova excerpce tehdyž[1134]podtrženo, Hankova excerpce zěvil. K tomu Kristoforus vecě: A já to chci učiniti, tú službú jemu slúžiti.

Odtad k téj řěcě šel a tu sobě z dřievie stan učinil na březě[aij]březě] brzye[1135]oprava je naznačena mladší rukou in margine. A tak velikú sě žrdí podpierajě, přěs tu řěku za obyčěj lidi přěnosieše. Tehda po mnoho dnech jednú v svém staně odpočíváše, uslyšě hlas dietěcí na druziej[1136]koncovka podtržena Hankou straně volajíci v tato slova: Kristofoře, poď ven, přěnes mě na nu[1137]podtrženo, Hankova excerpce stranu. Tehda sě brzo Kristoforus vzchopiv, nikoho nenalezl a do svého sě stanu vrátil. Tehda opět hlas dietěcí vzvola, an vyšed, opět nikoho nenalezl. Až třetie hlas přišel a řka: Přěnes, Kristofoře. Tehda opět vyšed Kristoforus, jedno pěkné děťátko na břězě nalezl. To děťátko počě ho velmi prositi, aby ho přěnesl. A když to dietě Kristofor, podpierajě sě žrdí[1138]podtrženo, Hankova excerpce, přěs vodu ponese, počě vody přibývati a to dietě počě velmi těžko býti. A čím dále v řěku brdieše[1139]podtrženo, Hankova excerpce, tiem sě vždy voda výše prýščila[1140]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. brodieše, brzdieſſe“ a to dietě sě vždy obtěžováše tak, jež sě Kristoforus, aby neutonul, juž bojieše. Tu nesnadně na břěh vyšed, dietě na zemi posadiv, vecě: Robátko, velmis mě bylo nebezpečna učinilo a zdá mi sě, bych byl vesvět na sobě nesl, ež by mi nebyl tak těžek. K ňemužto dietě vecě: Nediv sě, Kristofoře, nebo netolik vesvět[1141]podtrženo, Hankova excerpce, ale toho, jenžto vesvět stvořil, na soběs nesl. Jáť sem Kristus, král tvuoj, jemužto tuto službu slúžíš. Aby tomu lépe věřil, přěd svým stanem svú žrd[1142]podtrženo, Hankova excerpce v zemi vsadíš, jíž nazajtřie, ana zkvetla a ovoce dala, nalezneš. To řek dietě i zmisalo[1143]podtrženo, Hankova excerpce a tak svatý Kristoforus nalezl, jakž mu bylo řečeno. Na téj žrdi nazajtřie ovoce palmové nalezl.

Potom šel do vlasti Licie, do

X
aijbřezě] brzye
1133podtrženo, Hankova excerpce
1134podtrženo, Hankova excerpce
1135oprava je naznačena mladší rukou in margine
1136koncovka podtržena Hankou
1137podtrženo, Hankova excerpce
1138podtrženo, Hankova excerpce
1139podtrženo, Hankova excerpce
1140podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. brodieše, brzdieſſe“
1141podtrženo, Hankova excerpce
1142podtrženo, Hankova excerpce
1143podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).