[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<349350351352353354355356357>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přivá[353]číslo strany rukopisuzav, přěd Heroda Agrippu jej vésti kázal. Herodes svatému Jakubu kázal hlavu stieti.

A když ho na popravu vediechu, jeden nemocný, jehožto bieše dna zlámala, na cěstě počě volati: Svatý Jákobe, spomoz mně, strastnému! K ňemuž svatý Jákob vecě: Ve jmě Jezukrista, pro jehožto svatú vieru já na smrt jdu, vstaň vzhuoru zdráv, vzdaj chválu svému spasiteli. A jakžto svatý Jákob vecě, tak inhed nemocný zdráv byl a svému stvořiteli vstav poděkoval. Tehda Josias, ten jenžto bieše na svatého Jákoba hrdlo provaz vzvázav i vedl, vida ten div, přěd svatého Jakuba nohy padl a prosě, aby jeho v křesťanskéj vieřě potvrdil. To vida Abiatar biskup, káza Josiasie jieti a k ňemu takto řka: Nepoklneš li jmene Jezukristova, inhed budeš i s Jákobem sťat. K ňemužto Jozias vecě: Zlořečenýs ty i zlořečení tvoji bludové, ale jmě Jezukristovo buď na věky pochváleno. V tu dobu Abiatar káza jeho usta pěstmi bíti a otázav Heroda, kázal jě s svatým Jakubem oba stieti. A když jě oba s svatým Jakubem na rozhraní[1101]podtrženo, Hankova excerpce postavichu, svatý Jakub na katu uprosi, aby mu čbánka[1102]podtrženo, Hankova excerpce vuody podal, a tú vodú Josiasie pokrstil. A jakžto brzo učinil, tak[1103]podtrženo Hankou, in margine různočtení „kat“ jima oběma hlavu stěchu.

Tu, jakžto praví mistr Johannes Belet, jenžto jest podlé svědomie svatého Jakuba život popsal, jakžto v starých knihách jistě nalezl, učenníci svatého Jakuba jeho tělo pochopivše, s velikým strachem židóv sě bojiece na koráb vznesú, bohu poručivše, kde ho káže pochovati. Tu sú anděla vuodci jměli, bez vesl i bez větrníka[1104]podtrženo, Hankova excerpce do Hispanie připluli. V téj zemi bieše královna vdova, jiejžto Lupa řekli, točíš Vlčicě jiej jmě bylo.

X
1101podtrženo, Hankova excerpce
1102podtrženo, Hankova excerpce
1103podtrženo Hankou, in margine různočtení „kat“
1104podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).