[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<281282283284285286287288289>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[285]číslo strany rukopisu

Svatá Felicitas jměla sedm synóv, jimžto jména jsú byla tato: Januarius, Felix, Filip, Silvanus, Alexander, Vitalis, Marcialis. Všěch těch i s mateří kázaním Antonie ciesařě starosta Publius přěd sě pozvati kázal, radě mateři a řka: Smiluj sě nad sobú i nad svými dětmi. Obraťte sě na naši vieru. K tomu svatá Felicitas odpovědě: Věz to, starosto, ani hrózú, ani krásnú řěčí mne nepřěmluvíš, jista sem, jež mám pomocníka ducha svatého, jehožto pomocí Antonie ciesařě[785]ciesařě: cieſarzie přěmohu. Lépe umřěvši, než živa jsúci. To prořekši svatá Felicitas, na své syny jasně sě ozřěvši i promluvi k nim a řkúc: Vizte, synové moji přěmilí, a k nebesóm vezřěte, mé dietky přěmilé, tam nás milý Jezus Kristus čaká. Stuojte mocně u vieřě, pro svého milého spasitele Jezukrista svuoj život dajte. To uslyšav Publius, starosta ciesařě Antonie, káza ju[786]ju: yu[787] podtrženo, Hankova excerpce po líci bíti a jejie syny také káza rozličně umučivše, přěd jejie očima všěckny zbíti[788]zbíti: zbityu[789]podtrženo, Hankova excerpce.

Protož praví svatý Řehoř, jež viece jest než mučedlnicě byla svatá Felicitas, neb jest v sedmi syniech sedm múk trpěla a osmú sama v sobě, a tak sě bohu dostala, s nímž přěbývá na věky. Amen.

Tu sě počíná život svatého Petra apoštola, římského papežě

Divně mistr nebeský, utěšitel duch svatý, světu pamět ostavil o skutciech svatých otcóv, o počátku i o skonání, aby dobří lidé čtúce, od nich svatý příklad berúce, bohu chválu vzdávali. Najprvé to slušie znamenati i duostojně pamatovati, kak sú první apoštoli vieru křesťanskú svatého ducha pomocí po světu vzplodili a najposlé pro Jezukrista svú krev prolili. Mezi nimižto byl starosta svatý Petr. Kak jest to byl snažný

X
785ciesařě: cieſarzie
786ju: yu
788zbíti: zbityu
787 podtrženo, Hankova excerpce
789podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).