[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<251252253254255256257258259>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

křestěné pochopivše, podlé svatého Epimacha, jehožto byl dřieve ciesař zabiti kázal, pochovati. Amen.

Život svatého Nerea a svatého Achilee sě čte

Svatý Nereus a svatý Achileus ot svatého Petra apoštola jsta svatý křest přijala a jedné panny, přívuzné ciesařovi Domicianovi, jsta komorníky byla. Ješto jistú pannu, když jsú byli za muž oddali a drahá jiej rúcha připravovali, tehda ta dva jala sě jiej o svatéj vieřě a o svatéj čistotě tak dlúho mluviti, až ona uvěřivši, čistotu věčně buohu slíbila a ot svatého Klimenta papežě vélována. To jejie chot uslyšav, ot ciesařě odpuščenie vzem, ta dva svatá na daleký ostrov pryč zaslal, chtě skrzě to své panny mysl k sobě obrátiti. A když na tom nikakž neprospěl, kázal ta dva přěd své buohy vésti, aby sta sě modlila. A když jemu nepovolila, kázal jima hlavu stieti. A ta jistá panna, když k svému choti nikakž mysli přiložiti nerodila, tehda jejie choti vlastní bratr uznamenav, ana s jinými pannami křesťanskými na jednom pokoji sedí, vzem oheň, oných zažehl a ony, buohu sě modléc, tu sě zadchly. Jichžto těla jeden ciesařóv sluha pochopiv pochoval. A ty dušě hospodin vzal.

Život svatého Pankracie

Svatý Pankrác byl urozenie znamenitého. A když jemu otec i mátě umřěla, jeho vlastní strýc jménem Dionyzius v něho sě uvázav. Jež v Římě veliké sbožie jmějiesta, vstavše spolu do Říma jsta šla. A tu v jednéj jich ulici otec svatý Kornelius papež tajně bydléše. Tehda

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).