[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<230231232233234235236237238>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[234]číslo strany rukopisua svatého Protazie. A když jednoho[abh]jednoho] giednoho času svatý Vitalis s jedniem[abi]jedniem] giednyem té vlasti súdcí, s Paulinem, do toho města, ješto Ravenna, a Čechové řiekají Rovna[655]Hankova excerpce, podtrženo modře, in margine různočtení „1379 a tišt. Rowina“, všel, nalezl jednoho[abj]jednoho] giednoho křesťana[abk]křesťana] krzieſtyana lékařě, jemužto bylo jmě Julian. Jemužto Julianovi, dlúho jeho mučivše, pohani kázali hlavu stieti. A on sě toho[abl]toho] to užasl, tehda naň zavola svatý Vitalis a řka: É, bratře Juliane, však jsi lékař a jinés léčil, nezabíjěj věčnú smrtí sebe a nebeské koruny neztrácěj. To Julianus uslyšav, sě u vieřě posílil. A jež sě smrti byl užasl, snažně toho požělel a dobrovolně pro Jezukrista na smrt šel. A svatý Vitalis to tělo pochopiv poctivě pochovati kázal. A sám svatý Vitalis když sě nechtěl modlám pohanským modliti, kázal pohanský súdcě Paulinus, hlubokú jámu učiniec, jeho živa pohřésti. A tak jsú učinili, svatého Vitalisě za živa pohrabali a jeho svatú hospodyni na smrt pro vieru křesťanskú[abm]křesťanskú] krzieſtynanſku ubitú pochovali. Amen.

Život svatého Petra predikátorového tuto

Svatý Petr, buoží mučenník, byl jest zákona predikátorového[abn]predikátorového] prziedikatoroweho, rodem z Berúna Jětřichova. Když byl zmladi do školy dán, nad jiné děti v umění prospěl, ale ducha svatého vdešením jal sě mysliti, kak jest tento svět nebezpečný a práci hroznéj poddaný, ode všeho vstav, do predikátorového zákona všel. V němžto zákoně, jakžto svědčí svatý otec Innocencius papež na tom listě, na němž potvrzije jeho svatosti: Tak sě dobřě vedl, až jest byl všěm jiným na příklad. A to zvlášče v uobyčěji jmě[235]číslo strany rukopisul,

X
abhjednoho] giednoho
abijedniem] giednyem
abjjednoho] giednoho
abkkřesťana] krzieſtyana
abltoho] to
abmkřesťanskú] krzieſtynanſku
abnpredikátorového] prziedikatoroweho
655Hankova excerpce, podtrženo modře, in margine různočtení „1379 a tišt. Rowina“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).