[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<151152153154155156157158159>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[155]číslo strany rukopisukniežěte syna mrtvého vzkřiešenie buoha poprosil. A inhed přěde všěmi z mrtvých vstal. To ten kniežě Teofilus uzřěv, v Jezukrista uvěřil a vešken lid z toho města Antiochie svatú vieru přijemše sě pokřstili. A inhed krásný kostel buohu na čest učinili a na prostřěd[og]prostřěd] proztrzied toho kostela vysoký krásný stól postavivše, svatého Petra na tom stole s velikú ctí slavně posadili, aby tu sedě, jako dóstojný starosta svatým slovem lidi na dobrú cěstu vedl. A potom svatý Petr na tom stole sědajě, sedm let buožie slovo kázal. Proněžto tento svatý den slóve svatého Petra Nastolovánie. Druhé ustaven jest ten den pro počětí korony[oh]korony] koronu[465]oprava naznačena v rukopise podtečkováním koncového „u“ a připsáním „y“ in margine Hankovou rukou kněžské, neb jakžto pravie mistři, jež[oi]jež] giez toho času kněžie najprvé pleš nositi počěli. O tom sě takto píše, ež když svatý Petr sprva v tom městě Antiochí slovo buožie kázáše, v téj neznámosti na potupenie křesťanskéj[oj]křesťanskéj] krzieſtynaſkey vieřě jedni[ok]jedni] giedni zlí lidé svatého Petra jemše, hlavu jemu proholili. A potom svatá cierkev jest ustavila, aby všěcka kněžie, jakež jest svatému Petru hlava byla proholena na potupenie, takež oni pleš nosili na svého dóstojenstvie povýšenie.

Život svatého Matějě apoštola tuto sě vypravuje[ol]vypravuje] wyprawu[466]in margine mladší rukou: Svatého Matěje, 24. Febr<uara>

Svatý Matěj apoštol apoštolským volením zvolen jest na apoštolstvie. Neb když sě jest Jidáš oběsil, chtiec světí apoštoli počet apoštolský nahraditi, svatého Matějě volili. Ale aby všecko od počátka bylo věděno, píše sě v jedněch[om]jedněch] giedniech starých knihách, jež byl jeden[on]jeden] gieden člověk v Jeruzalémě, jemužto jmě bylo Ruben a jeho[oo]jeho] gieho ženě bylo jmě Ciborea. Když jedné[op]jedné] giedne no[156]číslo strany rukopisuci

X
ogprostřěd] proztrzied
ohkorony] koronu
oijež] giez
ojkřesťanskéj] krzieſtynaſkey
okjedni] giedni
olvypravuje] wyprawu
omjedněch] giedniech
onjeden] gieden
oojeho] gieho
opjedné] giedne
465oprava naznačena v rukopise podtečkováním koncového „u“ a připsáním „y“ in margine Hankovou rukou
466in margine mladší rukou: Svatého Matěje, 24. Febr<uara>
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).