[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<919293949596979899>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pokřstili, a svatý Felix mši otslúživ, všěm lidem mír a požehnánie dav, na podlahách padl křížem, buohu sě pomodliv, skončal a buohu sě dostal. Amen.

Život svatého Marcella papežě

Svatý Marcellus byl v Římě papežem, a když Maximiana ciesařě z veliké nemilosti, již proti křesťanóm ukazováše, tresktal, a zatiem v jednom kostele u jedné buohobojné vdovy mši slúžil, rozhněvav sě ciesař, z toho domu chlév kázal učiniti a svatého Marcella, aby dobytek pásl, bezděky pastýřem učinil. V tom úřadě svatý Marcellus mnoho let pokorně přěbývaje skončal. To sě dálo po buožiem narození dvě stě osmdesát sedmé léto. Amen.

Život svatého Antonie zpovědlníka

Svatý Antonius když byl dvadcěti let vstáři, podlé rady svatého čtení vše, co měl, prodav, mezi chudé rozdal. A potom inhed buohu sě poručiv, na púšč šed, pústenníkový život vedl. A tu mnoho přiekazy trpěl. A když jednú toho diábla, jenž v smilstvě lidi pokúšie, mocí své svatosti přěmohl, zjěvil sě jemu ten diábel u postavě jednoho přěčrného dietěte a tu přěd svatým Antoním padl a to, ež otec svatý nad ním svítězil, poznal. Jehožto svatý Antonius tak u mrzutéj tváři uzřěv, vecě: U mrzutéjs a v šeřednéjs mi sě tváři ukázal. Viec sě tebe báti nebudu.

Také sě to píše, ež když svatý Antonius v jednom ruově, ano jeho diábli zbili, ležieše. A tak ležě, v duchovném buoji diábly dráždieše. Tehda diábli v rozličnéj sě tváři proměnivše, počěchu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).