[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<919293949596979899>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[95]číslo strany rukopisupokřstili, a svatý Felix mši otslúživ, všěm lidem mír a požehnánie dav, na podlahách padl křížem, buohu sě pomodliv, skončal a buohu sě dostal. Amen.

Život svatého Marcella papežě[hr]papežě] pa[353]in margine mladší rukou: Svatého Marc<e>la

Svatý Marcellus byl v Římě papežem, a když Maximiana ciesařě z veliké nemilosti, již proti křesťanóm[hs]křesťanóm] krzieſtynaom ukazováše, tresktal, a zatiem v jednom kostele u jedné[ht]jedné] giedne buohobojné vdovy mši slúžil, rozhněvav sě ciesař, z toho domu chlév[354]původně zapsáno „hlew“, „c“ nadepsáno jinou, soudobou rukou kázal učiniti a svatého Marcella, aby dobytek pásl, bezděky pastýřem[355]nadepsáno písařem B učinil. V tom úřadě svatý Marcellus mnoho let pokorně přěbývaje skončal. To sě dálo po buožiem narození dvě stě osmdesát sedmé léto. Amen.

Život svatého Antonie zpovědlníka[hu]zpovědlníka] zpowie[356]in margine mladší rukou: Svatého Anton<í>na

Svatý Antonius když byl dvadcěti let vstáři, podlé rady svatého čtení vše, co měl, prodav, mezi chudé rozdal. A potom inhed buohu sě poručiv, na púšč šed, pústenníkový život[hv]život] zywot zywot vedl. A tu mnoho přiekazy trpěl. A když jednú toho diábla, jenž v smilstvě lidi pokúšie, mocí své svatosti přěmohl, zjěvil sě jemu ten diábel u postavě jednoho přěčrného dietěte a tu přěd svatým Antoním padl a to, ež otec svatý nad ním svítězil, poznal. Jehožto svatý Antonius tak u mrzutéj tváři uzřěv, vecě: U mrzutéjs a v šeřednéjs mi sě tváři ukázal. Viec sě tebe báti nebudu.

Také sě to píše, ež když svatý Antonius v jednom ruově, ano jeho diábli zbili, ležieše. A tak ležě, v duchovném buoji diábly dráždieše. Tehda diábli v rozličnéj sě tváři proměnivše, počěchu

X
hrpapežě] pa
hskřesťanóm] krzieſtynaom
htjedné] giedne
huzpovědlníka] zpowie
hvživot] zywot zywot
353in margine mladší rukou: Svatého Marc<e>la
354původně zapsáno „hlew“, „c“ nadepsáno jinou, soudobou rukou
355nadepsáno písařem B
356in margine mladší rukou: Svatého Anton<í>na
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).