[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<878889909192939495>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

křižmo berúce, všěcky franské krále maží pro věčnú divnú buoží pamět. A potom svatý Remigius mnoho velikých divuov učiniv, skonal a buohu sě dostal věkoma. Amen.

Život svatého Hilarie biskupa

Svatý Hilarius, piktavský biskup, najprvé byl manžel a v tom stavě dceru měl, a v svěcském rúšě chodě, duchovného stavu živuot vedl. A potom když sě toho stavu manželského otvedl, tak svatý živuot vedl, jež jest biskupem zvuolen. Potom v tom řádě jsa, netolik své město, ale všicku franskú zemi od kacieřóv bránieše, proněžto jest mnoho nepokoje trpěl a pryč zahnán. A když jednú do toho ostrova, ješto Kalmaria slóve, přišel, veliké množstvie hadóv nalezl. Jižto hadové, jakž jeho zazřěchu, tak všichni pryč běžěchu. A když odtad na své biskupstvie přišel, pověděchu jemu, jež jedno dietě bez svatého křstu umřělo. Proněžto svatý Hilarius na zemi pad, dlúho na modlitvách ležal, až to dietě ožilo a svatý křest přijalo. Zatiem jeho dci, když za muž jíti chtěla, svatý Hilarius od toho jiej dlúho odmlúval, nikakž jie přěmluviti nemoha, za to boha poprosil, aby ji k sobě vzal prvé, než by ji za mužem viděl. A když sě stalo, u malých dnech skončala a on ji svýma rukama poděkovav buohu pochoval.

Po těch časiech, když svatý Hilarius, mnoho svatých divuov učiniv, roznemohl sě, své blízké skončenie přěvěděv, pozvav k sobě svého milostného kaplana, jemužto Lev diechu, jemu přikázal a řka: Když umrkne, vynda ven, poslúchajž,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).