[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<848586878889909192>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

také časuov když svatý Antonius, prvý mezi svatými pústenníky, mezi prvými jsa na púšči, na to snažně mysléše, ež měl v noci zjěvenie, ež jeden na téj púšči bieše mnohem dóstojnější než on i všie odplaty. Jehožto, když zjitra vstav ten buoží muž Antonius, po lesu chodě hlédáše, utkala jeho divná zvěř, jiejžto Kentaurus dějí, puol člověka a puol koně postavu jmajíc. A ta zvěř jemu cěstu přěd sě ukázala. A když odtad dále šel, utkala jeho zvěř druhá, nesúci palmové ovoce, a ta zvěř od pasa nahoru člověčí postavu jmějieše, od pasa doluov srní potvoru jmějieše. Jižto zvěř když sluha buoží Antonius zaklel, aby jemu, která zvěř jest, pověděla, otpovědě jemu zvěř a řkúc: Jsem Satyrus, buoh lesový podlé bludu pohanského. A když odtad dále muž buoží pojide, utkal jeho vlk. Ten jeho až k jěskyni, ješto svatý Pavel pústenník bydléše, přivedl. Jehožto svatý Pavel pústenník k sobě jdúce přěvěděl, tvrdě sě v svéj jeskyni zamekl, neb to v uobyčěji jmějieše, ež těch let na púšči s lidmi neobcováše. Na jehožto dřvi když Antonius potlúkl, prosě, aby jemu otevřěl, slibuje jemu viec s púšče nechoditi preč, ale tu do smrti buohu slúžiti. A když jemu svatý Pavel otevře, tu sě míle uzřěvše přitulista. A zatiem hodina obědvati sě blížieše. V tu hodinu havran přiletěv, dvakrát viece chleba než jindy přinesl. Když sě tomu svatý Antonius počě diviti, svatý Pavel jemu vecě, ež ten havran na každý den mně buožím kázaním chléb nosí, ale pro tě, milého hostě, dnes dvakrát mně jest viece přinesl než jindy. Potom

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).