[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<603604605606607608609610611>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

inhed hořem smysla pozbyl, domnievajě sě, by ho byl některým čárem svatý Kliment oslepil i ohlušil. Proněžto inhed pokřiče na své sluhy a řka: Jměte Klimenta! A zda toho neznamenáte, an, aby k méj paní po vóli vcházal, mě svými čáry oslepil! Proto inhed sviežíc jeho vlačte! Tehda oni mniece, by svatého Klimenta s jeho žáky svázavše vláčili, jedny slúpy a kamenie navázavše vláčiechu. V tu dobu svatý Kliment Siziniovi vecě: Jež kamenné obrazy buohy vzýváš, přěpuščeno jest na tě, aby miesto mne kamenie vláčil. Potom svatý Kliment z jeho rukú vyšed, Theodořě přikázal, aby hospodina za svého hospodářě prosila, dokad by jeho nenavščievil. A když sě Theodora za svého hospodářě modléše, zjěvil sě jí svatý Petr apoštol a takto řka: Skrzě tě tvój hospodář bude spasen. A tu sě naplní slovo, ješto je muoj bratr, svatý Pavel apoštol, v svých epištolách prořekl: Bude spasen muž u vieřě bludný skrzě ženu věrnú. A to řek svatý Petr, z jeho očí zvanul. A inhed Sizinius pozvav k sobě své panie, jie, aby sě zaň buohu pomodlila, poprosil, a po svatého Klimenta aby inhed poslala. Tehda svatý Kliment přišed, jeho svatéj vieřě naučiv, potvrdil a s ním tři sta a čtrnádcte pohanóv pokřstil. To jiní rytieři i panici i rozličné sluhy ciesařovi uslyšěvše, mnoho jich v Jezukrista jsú uvěřili.

Tehda jedno z ciesařova dvora kniežě mezi rozličné lidi peniezě rozdal a jich proti svatému Klimentu podnesl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).