[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<601602603604605606607608609>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatý Kliment byl z Říma rodu znamenitého, jeho otci jmě bylo Faustinianus a mateři Matidiana řekli. Za těch časuov když apoštoli po světu chodiec kázáchu, tehda svatý Barnabáš do Říma přišed, svatého Klimenta, an u pohanskéj vieřě rozličně blúdí, nalez, dotad jemu o Jezukristovi kázal, až jeho na svatú vieru i obrátil. Proněžto svatý Kliment odtad z Říma vstav, přěs moře přěplul a tu sě svatého Petra doptav, jemu sě přikázal. A jím v svatéj vieřě potvrzen. Potom po některých časiech když sě svatý Petr přěs moře na sí stranu s svatým Klimentem do Říma přibral, svú smrt, již bliz jsúce, přěvěděv, svatého Klimenta po sobě starostú nad křesťanstvem ostavil. A když svatý Petr pro Jezukrista krev proli, s tohoto světa skončal. Tehda tepruv svatý Kliment znova papežem volen a na římský stolec dóstojně posazen, v němž papežství tak svatý život vedl i tak svými svatými nravy svuoj stav ohrazoval, ež všěm lidem, křesťanóm, židóm i pohanóm míl bieše. A to u vláščiem obyčěji jměl, jež všěch chudých i potřěbných jména těch vlastí popsána jmieti chtěl, jimžto, jakžto mohl, pro hospodina pomáhal. A kteréž pohanské chudé lidi pokřstieše, ty tak svými almužnami obmysléše, jakž jim žebrati třěba nebylo. A když jednu dobu synovkyni Domiciana ciesařě v svatéj vieřě potvrdiv, v duchovném ji stavě posvětěl a jednoho vlastnieho přietele ciesařova, jemužto Sizinius řekli, hospodyni,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).