[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<603604605606607608609610611>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[607]číslo strany rukopisuinhed hořem smysla pozbyl, domnievajě sě, by ho byl některým čárem svatý Kliment oslepil i ohlušil. Proněžto inhed pokřiče na své sluhy a řka: Jměte Klimenta! A zda toho neznamenáte, an, aby k méj paní po vóli vcházal, mě svými čáry oslepil! Proto inhed sviežíc jeho vlačte! Tehda oni mniece, by svatého Klimenta s jeho žáky svázavše vláčili, jedny[avz]jedny] gyedny slúpy a kamenie navázavše vláčiechu. V tu dobu svatý Kliment Siziniovi vecě: Jež kamenné obrazy buohy vzýváš, přěpuščeno jest na tě, aby miesto mne kamenie vláčil. Potom svatý Kliment z jeho rukú vyšed, Theodořě přikázal, aby hospodina za[awa]za] ſa svého hospodářě prosila, dokad by jeho nenavščievil. A když sě Theodora za svého hospodářě modléše, zjěvil sě jí svatý Petr apoštol a takto řka: Skrzě tě tvój hospodář bude spasen. A tu sě naplní slovo, ješto je muoj bratr, svatý Pavel apoštol, v svých epištolách prořekl: Bude spasen muž u vieřě bludný skrzě ženu věrnú. A to řek svatý Petr, z jeho očí zvanul[1871]podtrženo, Hankova excerpce. A inhed Sizinius pozvav k sobě své panie, jie, aby sě zaň buohu pomodlila, poprosil, a po svatého Klimenta aby inhed poslala. Tehda svatý Kliment přišed, jeho svatéj vieřě naučiv, potvrdil a s ním tři sta a čtrnádcte pohanóv pokřstil. To jiní rytieři i panici i rozličné sluhy ciesařovi uslyšěvše, mnoho jich v Jezukrista jsú uvěřili.

Tehda jedno[awb]jedno] giedno z ciesařova dvora kniežě mezi rozličné lidi peniezě rozdal a jich proti svatému Klimentu pod[608]číslo strany rukopisunesl[1872]podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. zburzil“

X
avzjedny] gyedny
awaza] ſa
awbjedno] giedno
1871podtrženo, Hankova excerpce
1872podtrženo Hankou, in margine různočtení „tišt. zburzil“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).