[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<562563564565566567568569570>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rač mi zjěviti, kak mi tomu rozoměti, co ke mně mluvíš, a hotov sem uvěřiti. K němužto Kristus vecě: Já jsem stvořitel nebe i země, jenž jsem pro všěch hřiešných spasenie s nebe sstúpil a tělesenstvie přijem, světu sě v člověčství zjěvil. A tu jsem ukřižován, pochován, třetí den z mrtvých vstal. To uslyšav svatý Eustachius, skrúšeným srdcem na zemi padl a řka: Věři, milý hospodine, ež jsi ty všeho světa stvořitel, jenž bludné a hřiešné, když ráčíš, obraciješ. K tomu hospodin vecě: Kdyžs u mě uvěřil, vstana, jdiž k biskupu, kažiž sě pokřstiti. Eustachius vecě: Hospodine, zjěvi li to svéj hospodyni a svým dětem, aby ony také v tvú svatú milost uvěřily? K tomu hospodin vecě: Máš jim s právem zjěviti, aby ony také očiščeny byly. A ty zajtra opět sě ke mně vrať, na toto miesto, a tu sě tobě opět ukáži a cožť sě u budúcích časiech má přihoditi, plnějie tobě zjěvi.

To Eustachius uslyšav, k svéj sě hospodyni domuov vrátiv, to viděnie všecko pořád jiej pověděl. To ona uslyšěvši, počě též svému hospodářovi praviti a řkúc: Právě takež včera nocí zjěvil mi sě hospodin a promluvil ke mně a řka: Zajtra ty a tvuoj hospodář i tvá syny ke mně přídete. To já uslyšěvši, inhed poznala, ež to byl Jezus Kristus. Tehda v tu hodinu Eustachius svú hospodyní u pólnoci vstavše, k biskupu, jenž tu v Římě tehda bieše, přišedše, svatý křest přijěli. A tu jim jiná jména vzděli. Jenž dřieve

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).