[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<560561562563564565566567568>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A v tom městě sedmdesát pohanských knězuov bieše. Tu, jakž buoh chtěl, apoštoly přišla a inhed jsta od té kněžie a ode všěch lidí jata a do chráma přěd pohanské modly vedena. A tu inhed počěchu diábli volati a řkúc: Co jest vám do nás, apoštoly buoha živého! Aj toť jakž jste vešli, tak hoříme horúcím ohněm. A inhed sě apoštoloma anděl zjěviv, vecě: Některé z toho ze dvého volte, anebo tito všichni vaši protivníci v uokamžení zahynú, anebo vy svú krev prolíc svatých mučenníkuov korunu přijmete! V tu hodinu apoštoly všěm, aby mlčěli, ponukše, promluvichu a řkúce: Abyste věděli, ež vaše modly jsú diáblóv plny, aj toť přěd vámi jim kazujem, aby pekelní duchové inhed z těch modl vystúpiec, každý svú modlu rozbil i zetřěl. A jakžto apoštoly vecěsta, tak inhed dva múřěníny přěčrná, ano všichni vidie, z těch modl vyskočivše, ty modly všěcky zlámavše, hroznými hlasy volajíc, pryč zaběhli. To pohanská kněžie uzřěvše, s velikým hněvem v náhlosti na apoštoly sě řítivše, na tom miestě oba zabili. A v tu hodinu, kakž koli jasno bieše, tak veliká hřímota přišla, ež sě chrám pohanský na tři čiesti rozsědl. A ta dva čarodějníky v túž hodinu hrom spálil, udeřiv, až jsta oba v uhlé obrátila. A král těla svatých apoštolóv vzem, s velikú ctí v svém městě pochoval a ve jmě jich přěkrásný kostel učiniti kázal. Jichžto odplaty nás účastny učiniti rač, všemohúcí buoh, věky věkóm. Amen.

Život

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).