[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<414415416417418419420421422>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Valentin, přěvor břistkého konventa, jenž potom toho města biskupem byl, toto viděnie viděl: Když jednú v nebesa vezřěl, uzřěl, ano sě nebesa otvierají a dva řebřie z nebes na zemi spúščějí. Ta jistá řebřie Ježíš s svú matkú na vrchu diržiesta, mezitojí anděli jedni dolóv, druzí nahoru zpievajíc sě vznášiechu. Mezi nimažto řebříma krásná stolicě stáše a na niej predikátorového zákona bratr, hlavu zakukliv, sedieše. Jehož těma řebříma syn boží svú matkú Marijí v nebesa vtáhli a inhed sě nebesa zavřěla. To viděnie ten brater viděv, do Bononie šed ten den a tu hodinu skončenie svatého Dominika poznal.

To sě také v uherskéj zemi přihodilo, když jeden otec syna svého mrtvého žalostivě pláčě, svatého Dominika snažně zaň vzýváše, tehda té noci u prvospi ten mrtvý prozřěv, otcovi vecě: Tatíku milý, kak je to, ež má tvář všěcka mokra jest? K tomu s velikú úžěstí otec vecě: Synu milý, já tvuoj truchlý otec, nad tebú pláčě, tvú tvář mými truchlými slzami sem zkropil. K ňemuž syn vecě: Přieliš si plakal, otče, proňežto smilovav sě nad tobú svatý Dominik, svú prosbú tobě mě navrátil. Potom dlúho spolu na světě byvše, bohu sě dostala.

Píše mistr Alexander, biskup Nidonicensis, u vykládaní žaltářě, vykládajě to slovo, ješto David prorok praví: Milosrdie a pravedlnost utkale sta sě. A tak řka, ež byl jeden žák u městě Bononí velmi jěšitných vášní. Tomu buoh milostivé viděnie jednú zjěvil. Vidieše sě jemu, by byl na jednom

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).