[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<415416417418419420421422423>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

velikém poli. V tu hodinu přijide veliká búřě, přieval i veliké krúpy. Tehda ten žák odda sě na běh a tak běžě, uzřě v čirém poli jeden domek. K ňemužto přiběhna potluče, prosě pro buoh, aby mu otevřěli. Jemužto hospodyně toho domu odpovědě a řkúc: Já jsem pravedlnost, ješto tuto bydli. Ale ež si ty nepravedlný, svých všěch činóv jěšitný, květ své mladosti světu, ale ne bohu na čest vedeš, proto tuto odpočívanie nemáš. To ten žák uslyšav, ano jej tepú krúpy, dále běžal. A tak opět běžě, uzři dóm. K ňemuž přiběhna potluče, prosě pro buoh, aby jej upustili. Jemuž toho domu hospodyni, sedieci vnitř, odpovědě a řkúc: Já jsem pokoj, ješto tuto bydlí, a ty to dobřě věděti móžeš, jež pokoj s hřiešnými nebydlí, neb jim diábel, svět a tělesenstvie rozličný nepokoj v duši činie, a tys jeden z těch, a proto tuto odpočívanie nemáš. Ale jež já pokoj, vždy myslím pokojná a mírná myšlenie, tuto tobě radu dávaji: Bydlíť dále má sestra, jiejžto milosrdie dějí, ještoť vždy hřiešným pomáhá. K téj přída, cožť ta káže, to učiň. A když tam běžav, potluče na dóm, hospodyně, vnitř sedieci, odpovědě a řkúci: Já jsem milosrdie, ješto tuto bydli. Chceš li této hrozné búřě zbýti a své spasenie nalésti, náhle běž k bratří kazatelóm do svatého Dominika kláštera, tu nalezneš, ano písmo svaté ten zákon osvětluje, a tu uzříš, kakť Jezus Kristus a jeho milá matka tě, hřiešného, dobrotivě k milosti přijmú. To ten žák s skrúšeným srdcem sznamenav, z toho sě viděnie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).