[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<412413414415416417418419420>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

porokovati a řka: Proč mi, diáble, přěkážieš? K ňemuž diábel vecě: Proč ty, birž jsa duchovný, proti svému ustavení v tu hodinu v klášteřě mluvíš? K tomu svatý Dominik vecě: Mistr sem zákona tohoto, mohu, když chci, mluviti, ale tě, diáble, zaklínaji otcem, synem, svatým duchem, aby mi pravdu pověděl, což tebe budu tázati. Najprvé tebe tieži, z čeho bratří v kóřě najviece pokúšieš. Diábel odpovědě: Dávaju jim lenost, aby na boží službu pozdě přichodili. A když tu jsú, čini jim mrzkost, aby odtad birzo vyšli, a tu když by sě měli bohu modliti, u prázdné jě řěči a k jěšitnému smiechu a k plachému hlédaní často ponúcěji. Odtad jej vede svatý Dominik na ložnici a tu ho otáza a řka: Z čeho tuto bratřie najviec pokúšieš? Diábel vecě: Sen jim lenostivý oslazuji, aby s mrzkostí na boží službu vstali. A také často aby nestatečné pomyšlenie mievali. Odtad ho vedl do refektora, tu ješto sě bratřie pokrmují, tu jeho otázal, z čeho by tu bratřie pokúšal. Tehda diábel na stuol vskočiv, počě běhati, skáčě se stola na stuol a takto řiekajě: Viece a méně, viece a méně. Svatý Dominik k ňemu vecě: Pověz mi, diáble, co tiem mieníš? K ňemuž diábel odpovědě: Pokúšěji bratří, aby jědúc tak sě obřítili, jakž by sě toho dne něčemuž dobrému nehodili. Mnohých pokúšěji, aby tu tak málo jědli, jakž by mdlobú bohu slúžiti nemohli. Proto sem řekl viece a méně. Odtad ho vedl na to miesto, ješto bratřie podlé obyčějě sědajíc mluvie i otázal,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).