[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<401402403404405406407408409>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

na jednéj hospodě nalezl, ano hospodář kacieř jest. Tomu tak dlúho kázal o vieřě, až ho na pravú vieru i obrátil. Proňežto svatý Dominik bohu chválu vzdal, děkujě, ež tento prvý skirzěň na pravéj cěstě jest postaven.

Jeden také čas v tom kraji, jenž vlasky slóve Mentfort, v tom hrabství svatý Dominik o vieru s kacieři sě hádal a což bylo nesnadšieho, to jim na listě napsáno dal. Tehda teho večera kacieři okolo ohně sediece, počěchu mezi sobú mluviti a řkúc: Virzmy tento list v oheň, shoří li, tehda našě viera pravá jest, pakli neshoří, hotovi smy po svatého Dominika vieřě postúpiti. V tu dobu list v oheň uvrhli a tu list drahně pobyv, z uohně vyskočil. To uzřěvše kacieři, velmi sě podivili a vnitř v srdci skrúšené pomyšlenie jměli. Avšakž jeden mezi nimi tvrdší ve zléj vieřě k nim vecě: Uvirzmy ten list v oheň druhé i třetie a tu pravdu uznamenámy. A když tak do třetie uvirhli, a list z ohně vždy vyskočil, mezi sebú slib učinili, aby toho z nich nikte nikomu nepronášal. Jediný mezi nimi rytieř byl, jenž svaté viery kakž takž sě přídiržal, ten potom ten div jiným pronesl.

Také sě to o svatém Dominiku píše, ež když sě jednú s kacieři hádal a duchem svatým vzniecen, božie slovo nestrašivě kázal, posmieváchu sě jemu svaté viery protivníci, plijíce naň, blátem plískajíce a na smiech szadu slámu k kukle přivazujíc. V tu dobu jedni kacieři k ňemu přistúpivše, řechu: I kak to bezpečně chodíš! Zda toho nevieš, ež smy tebe několikrát střiehli, chtiec tě zahubiti. Co

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).