[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<403404405406407408409410411>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ducha svatého najprvé za to poprosivše, svatého Augustina ustavenie řehulu volili a řkúc: To jest mistr a kazatel bohem daný, podlé jeho ustavenie chcmy rádi bohu slúžiti. V ten čas Innocencius papež umřěl a miesto ňeho Onorius papežem učiňen, jenžto zákon kazatelový potvrdil po božiem narození tisíc dvě stě šesténádzté léto. A když potvrzenie od papežě pokorně přijal, šed súkromě, v kostele svatého Petra nábožně poklekl, hospodina poprosil, aby svým svatým duchem toho stavu potvrdil a jich kázaním všeho světa hřiešných polepšil. V tu hodinu, v nižto sě tak modléše, uzřě svatého Petra a svatého Pavla, ana k ňemu jdeta. Jemužto svatý Petr knihy a svatý Pavel huol davše, takto k ňemu promluvista: Jdi kázat slova božieho, nebs k tomu úřadu s svými se všěmi do dne súdného bohem zvolen. Ta slova uslyšav svatý Dominik, vnitř v duši veliké utěšenie přijal. A tu jistě poznal, ež ten zákon jím ustavný bude do dne súdného slovo božie kázati. A protož, když svatý Pavel všěch kazatelóv heslo obdiržav, v svých epištolách napsal a řka: My smy ti, k nimžto jest skonánie světa přišlo. To slovo všickni mistři světí vykládajíc pravie, ež je to stav kazatelový, jenž má do dne súdného tráti. V tu také hodinu, v niž svatý Dominik na modlitvách tehda ničieše, zjěvil mu buoh rozplozenie jeho zákona. Ve ňemžto vidění, birzo vzezřěv, svú bratří, ani po všem světu, dva a dva jdúce, slovo božie káží, uzřěl. A tak inhed

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).