[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<396397398399400401402403404>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Abibas, syn muoj, jenžto dvadcěti let stár jsa se mnú svatý křest přijal a s Pavlem apoštolem ode mne svatému písmu sě naučil. Ale má žena Etea a Selemias, syn muoj, jenž viery křesťanské nechtěli přijieti, našeho pohřebu duostojni nebyli. Ty jisté jinde pochovány nalezneš, ale již rovy jich prázdny jsú. To řek svatý Gamaliel i zmisal.

V tu dobu Lucianus kněz z toho viděnie sě probrav, počě boha prositi, bylo li by to viděnie pravé, aby sě jemu druhé i třetie zjěvilo. Tehda potom prvý pátek opět též viděnie Lucianus viděl a tu tresktán byl, proč by to, což mu bylo u vidění rozkázáno, obmeškal. K tomu Lucianus vecě: Neobmeškal sem, ale boha sem prosil, aby mě tiem viděním potřetie ujistil. Jemužto Gamaliel vecě: Vědě, ež si na to myslil, našě těla nalezna, ké čie tělo kak by poznal. Proňežtoť ta znamenie dávaji, ež nalezneš čtyři košíky, v jednom ruoži črvenú a ve dvú košíkú ruoži bielú a čtvrtý košík jest střiebrný, šafrána plný. Ti košíkové sú našeho pochovánie truhly a ty ruožě jsú našě blažené kosti. Prvý koš s črvenú róží jest hrob svatého Ščepána, jenž jediný z nás svatý mučedlník jest, ale dva košě s bielú ruoží, toť sta dvě truhle, má jedna a Nikodemova druhá, ješto sva v ustavičenství viery svaté sešla, a čtvrtý koš střiebrný, šafrána plný, jest syna mého Abiba, jenžto jest v dóstojnéj čistotě s tohoto světa sšel. To Lucianus znamenav, u pátek na druhú neděli též viděnie třetie viděv a hněvivě napomanut,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).