[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<394395396397398399400401402>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a mnoho svatých těl svú rukú pochoval. To uslyšav Valerianus, kázal jeho i jiných křesťanóv hledati a naleznúc přibezděčiti, aby anebo sě modlám modlili, anebo zlú smrtí sešli. A mezitojí kázáno volati, ktož by jě polapil, v jich sě sbožie dědičsky uvázal. Proňežto jeho žákóv desět nalezše, beze všeho súdu jim hlavy stěli. Nazajtřie svatý Ščepán papež jat, do pohanského chrámu veden a tu, aby sě anebo diáblovému obrazu modlil, anebo na smrt šel. A když svatý Ščepán v chrám vnide, tu boha poprosil, aby sě ten chrám obořil a inhed v tu hodinu veliká strana toho chráma letěla. Lidie sě užasše rozběhli a svatý Ščepán odtad na břítov svaté Lucie přišel. To uslyšav Valerianus, vecě rytieřóm, než dřieve k ňemu poslal, a ti inhed přišedše, jej, an slúží mši, nalezše, hlavu jemu na tom miestě stěli a ta dušě šla v anjelské přiebytky. Amen.

O svatého Ščepána těla nalezenie truoji věc znamenati slušie. Najprvé o jeho těla nalezení. Druhé o jeho těla přěnesení. Třetie o jeho svatých kostí s svatého Vavřincě kostmi složenie. O nalezení takto sě píše, ež byl jeden kněz bohobojný, jemužto řekli Lucianus, jehožto pamět mezi dóstojnými dávného času mistry napsána jest. Ten Lucianus jeden čas ani spal, ani bděl, ale

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).