[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<395396397398399400401402403>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v kakéjsi otrapě počíváše a tu sě mu zjěvil jeden muž starý nádobný s uobrostlú bradú, na ňemžto bieše plášč zřědlné barvy světlý, kříži vyrážaný, na jehožto také nohách obuv bieše pozlacená. Ten muž v rucě zlatý prut diržě, tiem prutem Luciana knězě pomrščil a řka: Snaž sě na to, aby našě hroby otevřěl, neboť těla našě ne u poctivém miestě ležie. Protož jdi k Janovi, biskupu jerusalemskému, ať našě těla u poctivějšiem miestě položí, nebo když toť buoh bude chtieti přěpustiti na svět kterú přiepustu, naší prosbú obleví. Toho mužě Lucian kněz otáza a řka: Pověz mi, kto jsi? K ňemužto vecě: Já jsem Gamaliel, jenžto sem svatého Pavla apoštola vzchoval a přěd sobú chovajě, pravému písmu naučil. Znamenajž dobřě, ež ten, jenž se mnú v rově leží, jest svatý Ščepán, jehožto sú židie ukamenovali a jeho tělo přěd město vyvrhli, aby tam od zvěři bylo snědeno. Ale ten, k ňemužto jest cělú vieru jměl, ten jeho tělo bez úraza schoval a já to tělo pochopiv, u mém rově sem pochoval. Druhý také, jenžto se mnú v rově leží, jest vnuk mój Nikodemus, jenžto přišel v noci k Ježíšovi, od svatého Petra a svatého Jana křest přijal. Proňežto židovské starosty byli by jej zabili, by mne na tom neuctili, avšakž toho málo oblevivše, jemu vše sbožie pobrali a velmi jej ubili. Jehožto sem já v svuoj duom uvedl a tu několik dní pracně žív přěbyv i umřěl a já sem ho v nohách svatého Ščepána pochoval. Ale třetí, jenž se mnú tuto také leží, jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).