[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<406407408409410411412413414>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

byl jeden mistr, jemužto jmě bylo Reginaldus, děkan aurelský. Ten bieše přědtiem pět [let]text doplněný editorem[1295]doplnění naznačeno Hankou u Paříži duchovné právo slovutné dospěšně ve škole četl a potom sobě v úmysl vzal, aby vše pro buoh rozdada, slovo božie po světu kázal, ale nevědieše, kterým by to činem přivedl. Tehda jemu jeden kardinál o zákonu predikátorovém novopotvrzeném počě rozprávěti, proněžto ten mistr Reginaldus šed k svatému Dominikovi, jemu svój úmysl pověděl a od toho miesta v zákon vníti zamyslil. V tom zámysle u velikú nemoc upadl tak, ež do jeho života lékaři sě byli rozpáčili. Tehda svatý Dominik sě zaň na modlitvu k světiej královně oddal, prosě jie a řka: Milá matko božie, ješto vláščie poručstvie o zákoně kazatelovém máš, neb sú to ti duchovní, ještos ty na svém synu hřiešným na spasenie obdiržala, proši tvé milosti, rač tohoto nemocného ve zdraví prodliti. V tu hodinu matka božie k mistru Reginaldovi se dvěma pannama přěd lože vstúpi. Jížto mistr Reginaldus, smrti v ten čas čakajě, zřějmo nespě viděl, ana k ňemu jasně takto mluvi: Pros na mně, což chceš, a uslyšán budeš. A když on počě mysliti, co by prosil, jedna z tú dvú pannú k ňemu přistúpivši, pošepta a řkúc: Raziť, nic nepros, ale jejiej sě milosti na všem poruč. A když to on učini, světiej sě královně poruči, tehda matka božie rucě krásně rozprostřěvši, počě jej na všěch miestech mazati, jakžto kněžie obyčěj mají, olejovati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).