[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<322323324325326327328329330>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

umřěl a jeho sě tvář jako andělská stvieše a list v svéj rucě diržieše. Jenžto list Eufemian z jeho ruky vzieti chtěl, i nemohl, ale vyšed, ciesařoma a papežovi pověděl. Tehda oni k ňemu do chyšky všedše, nábožně poklekše, takto mluviechu: Kakž kolivěk smy hřiešní, avšakž jakžto jest bohu líbo, vládanie na světě mámy, proňežto žádámy toho, aby nám dal ten list, jenž diržíš. V tu dobu otec svatý papež přistúpiv, lístek jemu z ruky vzal, an mu inhed pustil. Tehda papež ten list káza přěde všěmi čísti, na ňemž vše popsáno bylo, co sě jest svatému Alexí po ta léta dálo. To Eufemian, otec jeho, uslyšav, v hroznéj otrapě jako bez dušě omdlev na zemi pade. A když dlúho ležav, k smyslu sě navrátiv, rozedřě na sobě rúcho i počě s své hlavy šědivé vlasy skústi a svú šědivú bradu trhati, dera svú tvář, tak s velikým křikem padna na svého syna tělo, žalostivě mluvieše a řka: Běda mně, synu muoj, běda mně tebe! I kaks to mě, nebožcě starého, toliko let v hroznéj žalosti ostavil. Běda mně, nebožci starému, čemu sě já viec utěši? S druhé strany matka jeho uslyšěvši, všěcka sebe zapomněvši, šlojieř na sobě ztrhala i jiné rúcho všeckno na sobě zsápavši, prostovlasa, pro veliký lid těla syna svého dodáviti sě nemohúc, žalostivě křičieše a řkúc: É, pomozte mi, přěžalostivie ženě, ať k mému milému synu přídúci, jeho ohlédaju, ať mému truchlému srdci dosti na tom učini. Tu přišedši, těžcě na jeho svaté tělo padši, s hrozným pláčem mluvieše a řkúc: Běda mně tebe, synu muoj milý, běda mně tebe, má kráso, má útěcho, muoj rytieři, pročs nám tak nemilostivě učinil, vida svého tatíka a svú matku i svú chot tebe žalostivě pyčíce. Však si sě přěd námi tajil, často sú našě sluhy tobě veliké přiekořizny činili. Kés nám toho kdy požaloval, ale všes pokorně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).