[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<324325326327328329330331332>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

desátýnástý. Ten jest bohu snažně slúžil, veliký příklad své svatosti světu ostavil. Nebo kakž kolivěk jsa rodu vysokého, však všie pokory i svatého milosrdie pln byl. Tak sě čte v starých kronikách, že Klodoveus, jenžto jest pošel rodem od kniežat od toho města, jemužto řiekajú Trója, po svéj matcě, ten byl první král frančský. Od toho krále pošel syn jménem Klotarius, jenžto po ňem byl králem frančským. Ten král Klotarius měl dceru, jiejžto Bliotylda řekli, tu pojal Anspertus, kniežě aquitánský, mocný a velmi bohatý, s nímžto jměl Botgisum, otcě svatého Arnulfa.

V těch časiech za ciesařě Mauricie, jenžto byl prvý z hřěčské země ciesař římský, svatý Arnulfus sě urodil od otcě Botgisie a od matky, jiejžto jmě Svema. V tu dobu jeden svatý muž Ščepán z dalekých vlastí navzchvále přišed, tu kdežto to dietě svaté chováchu. Jemužto poctivé vítanie na tom dvořě všickni davše, vedú jeho k kolébcě, v niejžto to dietě ležieše. A tomu dietěti, jakž brzo v uoči vezřěl, tak inhed proročským duchem skirzě ducha svatého zěvenie prořekl: Vězte to všickni a mú řěč pamatujte, jež toto dietě bude přěvzácné přěd bohem i přěd lidmi ve všiej svatosti i ve všěch šlechetných nraviech. Od ňehožto vznikne kmen králóv slovutných i mnohých kněží. To sě vše potom naplnilo, což byl ten muž boží o tom dietěti prorokoval.

A když to dietě v svuoj čas do školy dáno, tu v krátkém časě nade všě své rovně prospěl v svém učení tak, jež sě jemu mistři diviechu. V tom také v svém mladém dětinství tak tišě i tak nravitě sě jmějieše, jakžto všěm mladým žáčkóm příklad dáváše. A když tak slovutně v umění prospěl, přietelé to vidúce, k dvoru krále Theodeberta jej přikázachu. Za ňehožto krále Theodeberta časóv bieše jeden vzácný sudí Gundulfus, kniežě slovutný,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).