[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<318319320321322323324325326>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ana po jich zléj vieřě nepostúpi, káza ju obnažiti a jejie svatý život pochodněmi páliti tak, ež sě všickni diviechu, že to muož tak rozkošná dievka tak mnozě trpěti. Potom káza jie rucě svázati a ji v kád plnú vody vsaditi, aby po ohňovém zežžení, u vodě sedieci, ukrutnější bolest trpěla. V tu hodinu země sě potřěse, všickni lidie sě užasú a z té kádi bez úraza svatá dievka vystúpi. V tu dobu také pět tisíc lida na vieru křesťanskú sě obrátili a inhed pro Jezukrista smrt trpěli. To znamenav Olibrius, bojě sě, aby viece jich neobrátilo sě na křesťanskú vieru, kázal světiej Margaretě hlavu stieti. A když ju na rozhranie přivedú, počě prositi, aby jie přěpustili malú hodinu hospodinu sě pomodliti. Tu poklekši počě najprvé za své protivníky boha prositi i za ty za všě, jížto by kdy jejie krve prolitie pamatovali nebo ju v kteréj svéj núzi vzývali, aby hospodin ráčil jě uslyšěti. V ta doba hlas z nebes přijide a řka: Cožs prosila, v toms uslyšána. V tu hodinu kat jejie svatú hlavu jednú ranú sťal a tak za krátké jejie přětrpenie přijala v nebeském králevství kralovánie. Amen.

Život svatého Alexiusa

Svatý Alexius byl syn slovutného otcě v Římě, jemužto Eufemian diechu. Ten Eufemian byl tak mocný, ež prvý na ciesařově dvořě nad jinými bieše, jehožto sě slovutnost tiem ukazuje, jakžto sě o ňem píše, ež Eufeminus měl tři tisícě slúh, jížto sě všickni zlatými pásy opasováchu a v hedvábné sě rúcho odieváchu. Ten Eufemian bieše velmi milosrdný tak, jež na každý den

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).