[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<306307308309310311312313314>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dřěvě chce oběšen býti, toť chci tobě za odplatu učiniti. A když ho počě Seneka tázati: Kak sem já toho na tobě zaslúžil?, v tu dobu Nero káza nahý meč vytrhnúc nad Senekovú hlavú rozvésti. V ta doba počě Seneka i sěm i tam hlavy uhýbati. Jemužto Nero vecě: Proč hlavú uhýbáš? Mistr otpovědě: Člověk sem, proto sě smrti boju. Nero vecě: Takež sě já tebe ješče boju, jako z dětinstva sem sě tebe bál, proto nemohu utěšen býti, dokad tě na světě vizi živa jsúce. Mistr Seneka vecě: Když mi jest smrti nelzě zbýti, asa mi to na vuoli daj, kterú chci smrtí sníti. Ciesař vecě: Coť líbo, to učiň, jediné tiem pospěš. Tehda Seneka kázal sobě vlažný kád úkropa připraviti a tu vsěd i káza sobě obě medianě zatieti, dotovad od ňeho krev teče, až tu omdlev, umřěl. To Nero bláznovstvo učinil.

Také sě to o ňem píše, ež Nero kázal své mateři břicho rozřězati, chtě věděti, kako jest v svéj mateři ležal. Proti tomu mistři lékaři počěchu mluviti a řkúce: Ciesaři, neslušieť pro ten zámysl své milé matky zahubiti, ana tě tak těžcě nosila a snažně vzchovala. K tomu jim Nero vecě: Ale učiňte to svým mistrovstvem, ať dietě u břišě ponesa i urozi, abych potom poznal, kako jest velikú bolest pro mě má mátě trpěla. Mistři vecěchu: Tomu ijedno přirozenie nechce, ani kto to muož učiniti, by ty mohl dietě uroditi. Rozhněvav sě Nero, křikl na ně a řka: To uzři, neučiníte li toho, chci vás všěch ohavnú smrtí utratiti. Tehda mistři, nemohúc tomu jinak učiniti, uradivše sě v lékařství, jemu živú žabku pozřieti dachu a to mistrovstvem učinichu, ež žába u břišě počě živa býti, jědúc a rostúc břichu jemu obtiežila. V těch časiech počě Nera břicho boleti. Pozvav lékařóv k sobě, vecě jim: Přizřěte k tomu, totoť mě dietě velmi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).