[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<303304305306307308309310311>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

David prorok svého syna plakáše a řka: Synu muoj, běda mně tebe, synu muoj Absolon. A já pak smutný žalostivě pláčě řku: Běda mně tebe, otče muoj. Běda mně tebe. Zdali juž nepřěstal sbor tvých učenníkóv k tobě do Říma sběhujících a tebe hledajících, juž viec nedie žádný: Poďmy, vizmy, kde jsú naši mistři a otiežem jich, kterým bychom činem duostojně vlásti mohli kostely nám poručenými. Kto nám juž vypraví přikázanie našeho milého Jezukrista a nesnadenstvie proročstvie písma svatého? Jeruzaléme a Říme město, křivá mezi váma přiezn, obě sta rovnie ve zlosti. Jerusalem Jezukrista ukřižovalo, římské město apoštoly na smrt otsúdilo. Jerusalem slúží jemu, jehožto ukřižovalo. Řím slavně slaví těch svatých apoštolóv jmě, ješto j’ na smrt otsúdilo. Znamenaj div veliký, bratře muoj Timotee, a zázrak neslýchaný, jenž sě j’ stal toho dne po jich smrti. Viděl sem jě svýma očima, ana jdeta do římského města branú, držiece sě za rucě, oblečena v světlé rúcho, v koronách přieliš stvúcích. A netolik já sem sám jě viděl, ale i Lemobia, služebnicě krále Sezten, ješto také svatého Pavla na vieru obrácená poslušnicě bieše. Ta Lemobia, kdyžto svatého Pavla na smrt vediechu, utkavši jeho, jě sě žalostivě plakati. Tehda jiej svatý Pavel povědě a řka: Neplač, Lemobia, ale daj mi rúchu, jížtos svú hlavu zavila, a vetčasť ji vráci. Pak když svatému Pavlu hlavu stěchu, tehda svatý Pavel svú vlastní krev sebrav v rúšku i vrátil Lemobí. Tehda Lemobia k nemilostivému k tomu rytieři katu vecě: Kdes ostavil mého milého mistra? Odpovědě jiej a řka: Tamť leží s svým tovařišem přěd městem na údolí, ješto slóve Vítězové údolé, a tvým šlojieřem obvita jest tvář jeho. Tehda Lemobia otpovědě a řkúc: Vetčas svatý Pavel i svatý Petr v krásném rúšě a v stvúcích koronách vešla sta do města, a toť šlojieř

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).